Ditt arv kan förändra
flickors och kvinnors liv

Testamentera en gåva till ActionAid

DITT BIDRAG BETYDER MER ÄN DU KAN FÖRESTÄLLA DIG!

Genom att avsätta en gåva till ActionAid i ditt testamente ger du flickor och kvinnor chansen att kunna påverka och förändra sina liv. Ditt bidrag betyder mer än du kan föreställa dig!

Om du är myndig så har du rätt att skriva ett testamente. Ett testamente är en juridisk handling där du berättar vad som ska hända med dina ägodelar efter din död. Du kan skriva ditt testamente själv eller ta hjälp. Du måste hålla dig till vissa regler för att testamentet ska vara giltigt.

Det här behöver du tänka på:

  • Testamentet måste vara skriftligt och undertecknat av dig personligen.
  • Testamentet ska bevittnas av två personer över 15 år. De får inte vara nära släkt med dig eller ärva något enligt ditt testamente. Glöm inte namnförtydligande och personnummer på vittnena.
  • Det är viktigt att båda vittnena är närvarande samtidigt som du skriver under ditt testamente eller bekräftar din namnteckning.
  • Vittnena behöver inte känna till vad som står i testamentet, men de måste ha klart för sig att det är ett testamente som de bevittnar och att du är vid dina sinnens fulla bruk.
  • Du bör datera ditt testamente och uttrycka dig så klart och tydligt som möjligt så att det inte uppstår några tveksamheter kring din sista vilja.

Vill du veta mer om hur du testamenterar till ActionAid eller har andra frågor?

Kontakta Anna Andrén, anna.andren@actionaid.org, telefon 076- 669 61 04.

Erbjudande med Jurio

I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du upprätta ett skräddarsytt testamente, helt kostnadsfritt!

Genom att testamentera en valfri summa till förmån för ActionAid Sweden och vårt ändamål blir testamentet helt gratis för dig. Samtidigt gör du enorm skillnad i vårt arbete.

 

Testamentet upprättas digitalt genom att du fyller i ett kort formulär online – antingen själv eller tillsammans med en sambo eller make. Du får löpande rådgivning genom processen och bestämmer själv vilken summa du vill donera till oss. Ett juridiskt giltigt testamente skapas helt kostnadsfritt, baserat på dina svar.

 

När du valt ActionAid Sverige i steg 7 kommer kostnaden för testamentet att dras av.

 

Har du redan ett testamente sedan tidigare? Välj mellan att helt ersätta ditt tidigare testamente, eller bara göra ett tillägg. Det tar inte ens 10 minuter, och självklart kan du återkalla eller göra ändringar i testamentet om du skulle ångra dig.

 

Kom ihåg: För att ett testamente ska bli giltigt måste det signeras för hand framför två samtidigt närvarande vittnen, som också ska underteckna testamentet. Jurio guidar dig genom hela processen.

Erbjudande med Lavendla

Just nu har vi på ActionAid ett samarbete med Lavendla, som innebär förmånliga priser för dig som vill upprätta ett testamente och få juridisk vägledning.