Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Torka på afrikas horn

  Läget är akut på Afrikas horn där 36 miljoner människor riskerar svält på grund av omfattande torka och missväxt. Över fyra miljoner barn uppges vara akut undernärda, boskap dör och sexuellt och könsbaserat våld är utbrett i flera av de drabbade regionerna. ActionAid finns på plats i Somaliland, Kenya och Etiopien. 

  Sagal Mohamed Saheed, har tre små barn och bor i Somaliland. Tidigare ägde hon boskap och familjen levde ett bra liv där de fick mjölk varje dag. Men sedan 2017 har Somaliland plågats av långvarig torka och ett efter ett har djuren dött. Nu bor Sagal Mohamed och hennes familj i ett läger för internflyktingar. De är beroende av den hjälp de får från ActionAid och det går inte en dag utan att hon drömmer om att regnen ska komma tillbaka. 
  ”Alla mödrar känner sorg om deras barn får mat bara en gång om dagen. Jag känner sorg varje dag”, berättar hon.

  Stötta insatserna för de värst drabbade

  Afrikas horn står nu inför den värsta svältkatastrofen på 40 år. Mer än fyra miljoner barn är akut undernärda och hela familjer, i synnerhet kvinnor, tvingas avstå måltider. Många barn – särskilt flickor – tvingas sluta skolan för att istället hjälpa till i hemmet eller giftas bort. Familjer betalar dubbelt, tredubbelt eller i vissa fall nästan fyra gånger vad de betalade för mat för några månader sedan.

   

  Kvinnor drabbas särskilt hårt. Samtidigt som de kämpar för att överleva och ta hand om sina barn löper de större risk att utsättas sexuellt våld och exploatering. De tvingas även resa längre sträckor i jakt på mat och vatten, och resan i sig innebär en stor risk för deras liv, säkerhet och hälsa. Även i hemmet löper kvinnorna större risk att utsättas för våld, eftersom familjerelationerna blir ansträngda och männen ofta tar ut sina aggressioner på sina fruar.

  Covid-19, torkan och kriget i Ukraina är flera av varandra oberoende faktorer som sammantaget skapat en ohållbar och mycket svår situation i hela regionen. 

   

  ActionAid arbetar i Etiopien, Kenya och Somaliland. Insatserna är fokuserade till att bistå med mat, vatten hygienartiklar och långsiktigt stöd för att människor ska ha möjlighet att hantera och överleva de tilltagande klimatförändringarna. Vi tillhandahåller även kontanthjälp för att samhällen ska ha råd att sätta in brunnar och jordvallar, som hjälper till att behålla vatten. En annan viktig del i arbetet är de säkra utrymmen för flickor och kvinnor som vi sätter upp, eftersom de ofta utsätts för ökat våld i samband med kriser. Vidare sätter vi in psykosocialt, juridiskt och medicinskt stöd till behövande.

   

  Som alltid fokuserar vi på flickors och kvinnors särskilt utsatta situation och ser till att lokala kvinnor får utbildning i kris- och katastrofberedskap så att de kan ta ledande roller i arbetet och stå bättre rustade inför framtida utmaningar. 

   

  I Somalia har hittills 27 998 hushåll fått hjälp med kontantstöd i de drabbade regionerna Togdheer, Sanaag och Sool under de senaste månaderna. ActionAids stöd till samhällen för kunna tillvarata vatten genom jordvallar och brunnar har gjort att samhällen står bättre rustade att överleva den nuvarande torkan.

   

  I Kenya har ActionAid hittills stöttat cirka 93 330 personer. Detta har inkluderat tillhandahållande av kontanter , upprustning av vattenkällor och tillhandahållande av mat till de mest utsatta familjerna.

   

  I Etiopien arbetar ActionAid sedan länge med den förödande humanitära krisen i Tigray. Under 2021 stöttade vi cirka 60 000 människor med mat och kontantstöd. ActionAid hjälper också människor att kunna ta hand om sin boskap, som för många är den enda säkra inkomstkällan. Säkra utrymmen har även satts upp för 2000 kvinnor som utsatts för våld. 

   

  Vill du stötta arbetet? Här är några exempel på vad pengarna kan räcka till i Somaliland.

   

  • 250 kronor täcker kostnaden för mat till en familj i en vecka 
  • 315 kronor skulle kunna göra det möjligt att transportera vatten som räcker i en vecka till ett hushåll 
  • 415 kronor täcker kostnaden för ett hygienkit till en kvinna (inklusive tvål, kläder och sanitetsartiklar)
  • 2800 kronor skulle kunna göra det möjligt att transportera vatten med lastbil till 10 hushåll som inte har någon vattenförsörjningar alls