Skip to main content
afrikas-horn-2022-actionaid

Afrikas horn

Amina från Kenya har förlorat 73 av 75 getter i spåren av den torka som breder ut sig på Afrikas horn. 20 miljoner människor står inför en akut svältkatastrof. Ditt företag kan bli en del av arbetet med att ge stöd till de värst drabbade.
amina-afrikashorn-actionaid

Extrem torka på Afrikas horn

Läget är akut på Afrikas horn där 20 miljoner människor, varav 10 miljoner barn, riskerar svält på grund av omfattande torka och missväxt. Antalet undernärda barn stiger dramatiskt, boskap dör och sexuellt och könsbaserat våld är utbrett i flera av de drabbade regionerna. ActionAid finns på plats i Somaliland, Kenya och Etiopien.

Afrikas horn står inför den värsta svältkatastrofen på 40 år. Hundratusentals barn är redan undernärda och hela familjer, särskilt kvinnor tvingas avstå måltider och tar sina barn - särskilt flickor - ur skolan. Familjer betalar dubbelt, tredubbelt eller i vissa fall nästan fyra gånger vad de betalade för mat för några månader sedan.

Kvinnor drabbas särskilt hårt. Samtidigt som de kämpar för att överleva och ta hand om sina barn löper de större risk att utsättas sexuellt våld och exploatering. De tvingas även resa längre sträckor i jakt på mat och vatten, och resan i sig innebär en stor risk för deras liv, säkerhet och hälsa. Även i hemmet löper kvinnorna större risk att utsättas för våld, eftersom familjerelationerna blir ansträngda och männen ofta tar ut sina aggressioner på sina fruar.

Covid-19, torkan och kriget i Ukraina är flera av varandra oberoende faktorer som sammantaget skapat en ohållbar och mycket svår situation i hela regionen. 

ActionAid arbetar i Etiopien, Kenya och Somaliland. Insatserna är fokuserade till att bistå med mat, vatten hygienartiklar och långsiktigt stöd för att människor ska ha möjlighet att hantera och överleva de tilltagande klimatförändringarna. Vi tillhandahåller även kontanthjälp för att samhällen ska ha råd att sätta in brunnar och jordvallar, som hjälper till att behålla vatten. En annan viktig del i arbetet är de säkra utrymmen för flickor och kvinnor som vi sätter upp, eftersom de ofta utsätts för ökat våld i samband med kriser. Vidare sätter vi in psykosocialt, juridiskt och medicinskt stöd till behövande.

Som alltid fokuserar vi på flickors och kvinnors särskilt utsatta situation och ser till att lokala kvinnor får utbildning i kris- och katastrofberedskap så att de kan ta ledande roller i arbetet och stå bättre rustade inför framtida utmaningar. 

Vill ditt företag stötta insatserna? 

Här är några exempel på vad pengarna kan räcka till:

  • 15 000 kronor täcker hushållskostnader för fem familjer under ett år.
  • 31 000 kronor täcker kostnaden för att ge 1 000 kvinnor kunskap och verktyg för att kunna anpassa sig till klimatförändringar.
  • 54 000 kronor täcker förebyggande insatser och skydd av 1 000 unga flickor mot kvinnlig könsstympning.

Swish: 9000 837, PG: 90 00 83-7 BG: 90 00 83-7 Märk er gåva med Afrikas horn


Detta har ActionAid gjort hittills: 

I Somalia har hittills 27 998 hushåll fått hjälp med kontantstöd i de drabbade regionerna Togdheer, Sanaag och Sool under de senaste månaderna. ActionAids stöd till samhällen för kunna tillvarata vatten genom jordvallar och brunnar har gjort att samhällen står bättre rustade att överleva den nuvarande torkan.

I Kenya har ActionAid hittills stöttat cirka 93 330 personer. Detta har inkluderat tillhandahållande av kontanter , upprustning av vattenkällor och tillhandahållande av mat till de mest utsatta familjerna.

I Etiopien arbetar ActionAid sedan länge med den förödande humanitära krisen i Tigray. Under 2021 stöttade vi cirka 60 000 människor med mat och kontantstöd. ActionAid hjälper också människor att kunna ta hand om sin boskap, som för många är den enda säkra inkomstkällan. Säkra utrymmen har även satts upp för 2000 kvinnor som utsatts för våld. 

Susan Otieno, landschef för ActionAid Kenya, säger: "Vi ser skrämmande bilder från landsbygden, där samhällen är ärrade av synen och lukten av sönderfallande boskap. Våra team av lokala kvinnor som utbildats i katastrofhantering ger stöd till sina samhällen. Men vi måste omedelbart utöka våra hjälpinsatser.”

Taiwo Ajose, tillförordnad landschef för ActionAid Somaliland, säger: "Utöver nödhjälp behöver samhällen akut stöd för att återhämta sig, anpassa och bygga motståndskraft mot klimatförändringar. Detta måste komma från de rika länderna som är mest ansvariga för stigande globala temperaturer.”


För mer information, kontakta oss på info@actionaid.se eller 08-615 55 50 (växel)