Skip to main content
afrikas-horn-2022-actionaid

Afrikas horn

Amina från Kenya har förlorat 73 av 75 getter i spåren av den torka som breder ut sig på Afrikas horn. 13 miljoner människor står inför en akut svältkatastrof. Ditt företag kan bli en del av arbetet med att ge stöd till de värst drabbade.
amina-afrikashorn-actionaid

Extrem torka på Afrikas horn

13 miljoner människor i Kenya, Somaliland och Etiopien befaras inom kort hamna i en akut svältkatastrof på grund av det extremt torra klimatet. Antalet undernärda barn stiger dramatiskt, boskap dör och sexuellt och könsbaserat våld är utbrett i flera av de drabbade regionerna.

ActionAid arbetar i Etiopien, Kenya och Somaliland. Insatserna är fokuserade till att bistå med mat, vatten hygienartiklar och långsiktigt stöd för att människor ska ha möjlighet att hantera och överleva de tilltagande klimatförändringarna. Vi tillhandahåller även kontanthjälp för att samhällen ska ha råd att sätta in brunnar och jordvallar, som hjälper till att behålla vatten. En annan viktig del i arbetet är de säkra utrymmen för flickor och kvinnor som vi sätter upp, eftersom de ofta utsätts för ökat våld i samband med kriser. Vidare sätter vi in psykosocialt, juridiskt och medicinskt stöd till behövande.

Som alltid fokuserar vi på flickors och kvinnors särskilt utsatta situation och ser till att lokala kvinnor får utbildning i kris- och katastrofberedskap så att de kan ta ledande roller i arbetet och stå bättre rustade inför framtida utmaningar. 

Etiopien, där situationen förvärras ytterligare av den pågående konflikten i Tigray, beräknas mer än 6,4 miljoner människor behöva matstöd 2022 i alla områden som är drabbade av torkan. I Kenya är nederbördsnivåerna 60 % lägre än vad som förväntas vid den här tiden på året och boskapen dör i en alarmerande takt. 

Susan Otieno, landschef för ActionAid Kenya, säger: "Vi ser skrämmande bilder från landsbygden, där samhällen är ärrade av synen och lukten av sönderfallande boskap. Våra team av lokala kvinnor som utbildats i katastrofhantering ger stöd till sina samhällen. Men vi måste omedelbart utöka våra hjälpinsatser.”

Somaliland beräknas effekterna av torkan, inklusive svår hunger och vattenbrist, påverka 1,2 miljoner människor under de kommande tre till fyra månaderna.

Taiwo Ajose, tillförordnad landschef för ActionAid Somaliland, säger: "Utöver nödhjälp behöver samhällen akut stöd för att återhämta sig, anpassa och bygga motståndskraft mot klimatförändringar. Detta måste komma från de rika länderna som är mest ansvariga för stigande globala temperaturer.”
 

Vill ditt företag stötta insatserna? 

Här är några exempel på vad pengarna kan räcka till:

  • 15 000 kronor täcker hushållskostnader för fem familjer under ett år.
  • 31 000 kronor täcker kostnaden för att ge 1 000 kvinnor kunskap och verktyg för att kunna anpassa sig till klimatförändringar.
  • 54 000 kronor täcker förebyggande insatser och skydd av 1 000 unga flickor mot kvinnlig könsstympning.

För mer information, kontakta:
Stephan Bruns, Insamlingsansvarig företag
E-post: stephan.bruns@actionaid.org
Telefon: 070 - 66 66 057