Skip to main content
actionaid-afghanistan-2021-3

Humanitär kris i Afghanistan

Arbetet för flickors och kvinnors rättigheter i Afghanistan är viktigare än någonsin.
afghanistan_actionaid5

Stöd arbetet för flickor och kvinnor i Afghanistan

Situationen i Afghanistan har blivit allt allvarligare efter de oroligheter som utspelade sig under sommaren och hösten 2021. I mitten av 2022 befaras 97 % av afghanerna hamna under fattigdomsgränsen, enligt FN-organet UNDP. Flickors och kvinnors rättigheter har länge varit hotade och åsidosatta i Afghanistan och efter den senaste tidens utveckling har situationen förvärrats ytterligare. 

ActionAid arbetar i sju av landets provinser. Tack vare starka relationer med lokala samarbetspartners och samhällen har verksamheten kunnat fortsätta även efter regimskiftet, så även arbetet för flickors och kvinnors rättigheter.

Den rådande utvecklingen gör att hunger, undernäring och mänskligt lidande snabbt eskalerar. Det råder akut brist på mat, boenden, sjukvård, vatten, sanitet och hygienartiklar över i princip hela landet. Det finns knappt några lediga jobb och människor kan inte betala för varken mat, hyra eller bränsle för att värma upp sina hem.

Sara, 57 år, berättar. ”Jag och min familj flydde när krisen förvärrades, vi var rädda för våra liv. Men våra utmaningar fortsätter då vi har svårt att ha råd med mat och värme nu under vintern. Tack vare ActionAids stöd överlever vi vintern”.

ActionAids akuta stöd i den humanitära krisen består framför allt av att dela ut kontanter för att göra det möjligt för familjer att köpa mat och väsentliga föremål som bränsle, värmeutrustning, vinterkläder och filtar. Kvinnor får hygienpaket som innehåller bland annat tvål och mensskydd. Vi tillhandahåller även psykosocialt stöd till människor som är traumatiserade av konflikten och den allvarliga humanitära krisen som uppstått. 

Vill ditt företag stötta arbetet i Afghanistan? Här är några exempel på vad pengarna kan räcka till: 

  • 6 000 kronor täcker kostnaden för filtar och varma kläder till tio hushåll.
     
  • 20 000 kronor täcker kostnaden för rent vatten och hygienartiklar till 110 hushåll.
     

För mer information, kontakta oss på info@actionaid.se eller 08-615 55 50 (växel)