Skip to the contentVart går pengarna?

 

Våra insamlade medel bekämpar sociala orättvisor, ojämlikhet och fattigdom. 77% av pengarna går direkt till ändamålet.


Det räcker nu!

 

Varje dag hotas och tystas kvinnor bara för att de är kvinnor. Var med oss i kampen för en jämställd värld fri från våld och förtryck. Stötta kvinnorättskämpar världen över som kämpar för sina rättigheter. 

 

Möt åtta fantastiska kvinnorättskämpar

Vi tror på människors förmåga att organisera sig och protestera mot orättvisor och förtryck. Möt åtta fantastiska kvinnorättskämpar inom ActionAid! 


Ta ställning med oss!

Som månadsgivare är du med och kämpar för en rättvis värld utan fattigdom, med ett särskilt fokus på kvinnor och flickor.

ActionAid arbetar tillsammans med kvinnor världen över för att förändra maktstrukturer. Tillsammans arbetar vi genom påverkansarbete på lokal, nationell och global nivå samtidigt som vi finns på plats och utbildar kvinnor i ledarskap och egenförsörjning.

Combat i Ghana

I delar av västra Ghana gifts närmare 40 procent av alla flickor bort. Det händer att flickor kidnappas av äldre män som de sedan tvingas gifta sig med. Även våld i hemmet och könsstympning av flickor är vanligt förekommande. Men det finns också motståndskraft! En grupp kvinnor och män bestämde sig för att bilda Community-Based Anti-violence Teams, COMBAT. Deltagarna informerar och utbildar och förhindrar aktivt barnäktenskap. Redan har gruppen stoppat flera hundra planerade giftermål. 

Som månadsgivare hos ActionAid stöttar du initiativ som COMBAT som med stark lokal förankring bekämpar våld och kränkningar av flickors och kvinnors rättigheter.

Via länken nedan får du möta fler förebilder i kampen för flickors och kvinnors rättigheter.