Skip to the content

ActionAids arbete för att förebygga och stoppa kvinnlig könsstympning tar utgångspunkt i metoden Reflection Action - en forskningsbaserad samtalsmetod som bygger på deltagarnas aktiva deltagande och reflektioner.  

Läs mer om Reflection Action-metoden här