Skip to the content

Om att bekämpa våld mot kvinnor och flickor samt att stärka deras sexuella rättigheter och hälsa

Rätten att välja var du rör dig, hur du klär dig, med vem du har sex, vem du gifter dig med och om och när du skaffar barn. Det är val som många av oss tar för givet men för de flesta kvinnor och flickor i världen är verkligheten en helt annan.

För att uppmärksamma och skapa förändring kring de här viktiga frågorna har ActionAid Storbritannien nyligen släppt en rapport som tar upp sambandet mellan våld mot kvinnor och flickor och deras begränsade sexuella frihet och hälsa.

Barnäktenskap, kvinnlig könsstympning och våld i nära relationer är några exempel på omständigheter som tas upp i rapporten och som begränsar kvinnors och flickors sexuella frihet och förmåga att ta kontroll över sina egna kroppar. En förutsättning för att komma till rätta med de här problemen är att beslutsfattare förstår och tar tag i de underliggande orsakerna till varför våldet mot kvinnor och flickor är så utbrett.

Rapporten tar även upp ett antal rekommendationer till beslutsfattare och regeringar. Till exempel att det krävs internationell samverkan för att öka medvetenheten om kopplingarna mellan våld mot kvinnor och flickor och deras begränsade sexuella frihet och hälsa.

Läs hela rapporten.

Kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter

External web link - https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/actionaid-familyplanning-report.pdf