Skip to the content

End the Cut - Situationen kring kvinnlig könsstympning inom den Europeiska unionen och i Sverige

Denna rapport är en del av det EU finansierat projektet AFTER (Against FGM/C Through Empowerment and Rejection) vars mål är att stoppa kvinnlig könsstympning inom EU. Rapporten kartlägger andelen människor med ursprung från länder där kvinnlig könsstympning praktiseras som bosatt sig i EU. Syfte är att analysera politik och lagstiftning kring kvinnlig könsstympning samt sociala tjänster som erbjuds till könsstympade kvinnor eller kvinnor i riskzonen. Underlaget till rapporten är baserat på intervjuer och material från vårdpersonal, civilsamhällesorganisationer, socialarbetare och kvinnor som könsstympats.

End the Cut - rapport om situationen kring kvinnlig könsstympning i EU och Sverige

External web link - /media/194689/end-the-cut-hd-sv.pdf