Skip to the content

Transforming Surge Capacity

Transforming surge capacity (TSC) är ett treårigt projekt som syftar till att utveckla effektiva sätt att omplacera resurser för att svara upp mot katastrofer och humanitära kriser.

Transforming surge capacity

Download - File size: 7574KB