Skip to the content

Humanitära organisationer behöver satsa på kvinnors deltagande inom beredskapskapacitet

Beredskapskapacitet (Surge Capacity) definieras som förmågan att skala upp (och ner) resurser smidigt och snabbt, inklusive att få rätt personer till rätt ställen för att göra rätt saker på kortast möjliga tid. De flesta akuta humanitära insatser är starkt beroende av bra beredskapspraxis för att snabbt kunna få personal på plats för att möta det akuta behovet hos drabbade befolkningar. I det här dokumentet hävdar vi att "rätt människor" betyder en jämställdhet i vår beredskapskapacitet och därmed fler kvinnor i ledande beredskapsroller.

Kvinnor utgör hälften av befolkningen och påverkas oproportionerligt av katastrofer. För att möta behoven hos kvinnor som drabbats av katastrofer måste vi se till att kvinnor är jämlikt representerade i humanitära insatsteam. Om vi som humanitära organisationer vill se ett fortsatt och ökande deltagande av kvinnor inom humanitära responser och beredskapskapacitet så har vi ett ansvar i att specifikt stötta och främja kvinnligt ledarskap och delaktighet. I dokumentet nedan finns verktyg till detta förändringsarbete.

Women in surge

Download - File size: 6385KB