Skip to the content

Shifting the Power

Shifting the power (STP) är ett treårigt projekt som syftar till att stärka kapaciteten och möjligheterna för lokala aktörer att påverka och bidra till utvecklingen av ett mer balanserat humanitärt systemet.

Shifting the power

Download - File size: 13330KB