Skip to the content

Kvinnliga ledare måste ha en central roll i humanitärt arbete på lokal, nationell och global nivå. Kvinnor är vanligtvis först på plats i akuta katastrofsituationer och är mest aktiva i förebyggande och återuppbyggnad efter katastrofer. De bör därför vara direkt involverade i utformningen av program och policys som påverkar deras liv, familjer och samhällen.  

Genom att möjliggöra lokala kvinnors ledarskap så är det möjligt att undvika vanligt förekommande misstag som ökar kvinnors och flickors utsatthet vid humanitära insatser. Det humanitära samfundet har möjlighet att börja rätta till de orättvisor som kvinnor upplever i genusblinda humanitära insatser.

ActionAid har länge förespråkat kvinnors ledarskap vid humanitära insatser. Kvinnors handlingar och ledarskap förblir ofta ouppmärksammade av institutioner av olika slag. De spelar minimala roller inom samordningsmekanismer som inrättats för att svara på nödsituationer, om de ens är inbjudna att delta.

Denna vägledning riktar sig till lokala kvinnoorganisationer som är involverade i humanitära insatser och katastrofförebyggande, eller som vill vara inblandade. Det riktar sig också till internationella organisationer som vill stödja kvinnors meningsfulla deltagande.

Making the local global

Download - File size: 891KB