Skip to the content

Kvinnoledda katastrofinsatser i centrala Sulawesi

ActionAid prioriterar kvinnors ledarskap, inte bara för att det är viktigt ur ett rättighetsbaserat perspektiv, utan även för att kvinnor och flickor sitter på unika kunskaper som ger effektivare katastrofinsatser.

Det har länge varit på tapeten att den humanitära sektorn behöver reformeras och förflytta makt och resurser till lokala kvinnor och kvinnoledda organisationer. Trots det så fortsätter humanitära aktörer (inklusive biståndsorganisationer och FN-organ) att bidra till att upprätthålla patriarkala strukturer som exkluderar kvinnor och flickor från delaktighet.  

ActionAid prioriterar kvinnors ledarskap, inte bara för att det är viktigt ur ett rättighetsbaserat perspektiv, utan även för att kvinnor och flickor sitter på unika kunskaper som ger effektivare katastrofinsatser. De kan ofta få tillgång till svårtillgängliga samhällen och de mest marginaliserade invånarna inom dem, de har en stor förståelse för det lokala sammanhanget samt för behoven och den verklighet som präglar kvinnor, flickor och samhället som helhet. Om lokala kvinnor och kvinnoledda organisationer hindras från att inta ledande roller i humanitära insatser så finns risken att samhällets behov inte tillgodoses. Exkluderingen kommer dessutom att stärka strukturella ojämlikheter mellan kvinnor och män och samhället kommer att vara fortsatt sårbart inför framtida katastrofer.