Skip to the content

Kvinnligt ledarskap och lokalt ägarskap är avgörande vid katastrofinsatser. ActionAid efterlyser en radikal förändring av det globala humanitära systemet.

Kvinnor och flickor är de mest utsatta vid katastrofer och konflikter. ActionAid menar i en ny publikation att humanitärt arbete blir både mer effektivt och mer långsiktigt hållbart genom att i högre grad bygga lokal kapacitet med lokala katastrofteam och kvinnligt ledarskap som en hörnsten.

ActionAid arbetar direkt med lokala partners som är djupt förankrade i samhället och har god kännedom om lokala behov. Efter orkanen Matthew’s förödande framfart i sydvästra Haiti i oktober 2016 så svarade ActionAid Haiti och Konbit Peyizan Grandans (KPGA), en lokalt rotad civilsamhällesorganisation som har varit vår partner sedan 2007, på katastrofen i en humanitär insats i fyra områden. De etablerade kvinnoledda samhällskommittéer i varje område som sedan analyserade behovskriterier bland befolkningen och därefter planerade och deltog i de humanitära insatserna. Denna operativa strategi överlåter makt och finansiering till de mest utsatta kvinnorna som drabbats av en katastrof. Det lägger grunden till ActionAids krav på ett mer lokalt rotat internationellt humanitärt system med lokalt ledda responser på katastrofer.

Läs publikationen nedan.

Humanitarian responses localisation

Download - File size: 487KB