Skip to the content

TAG PLATS!

Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering

 

Det finns anledning till djup oro. Den demokratiska utvecklingen går bakåt i flera delar av världen och utrymmet för civilsamhället beskärs. Människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och miljö får svårare att organisera sig och de som redan lever under förtryck och diskriminering trycks tillbaka allt hårdare. Statistik och vittnesmål visar på ett akut läge.

Genom ett antal rekommendationer vill vi bidra till diskussionen om vad beslutsfattare inom svensk utvecklings- och utrikespolitik, liksom civilsamhällets egna organisationer, kan göra för att vända utvecklingen. 

 Rapporten har tagits fram av 18 organisationer i CONCORD Sveriges civic space-arbetsgrupp.

Concord - TAG PLATS!

Download - File size: 1879KB