Skip to the content

Krympande demokratiskt utrymme i Zambia: Time for Action

Zambia har ett rykte om sig som ett av den afrikanska kontinentens mest stabila demokratier. Den bilden håller nu på att krackelera då utomstående observatörer och lokala aktivister rapporterar om en negativ utveckling i landet där det har blivit allt vanligare med angrepp mot yttrandefriheten och föreningsfriheten. De beskriver ett allt svårare sammanhang för civilsamhällets organisationer att verka i där människorättsförsvarare hotas och smutskastas i sociala medier och där fake news och förtal bidrar till att sprida apati bland väljare och riskerar att minska det demokratiska deltagandet.

För att hitta sätt att vända den negativa utvecklingen och istället försvara och fördjupa de demokratiska rättigheterna initierade ActionAid Zambia en forskningsstudie på området. Studien baseras på diskussioner med fokusgrupper bestående av 75 civilsamhällesorganisationer, mediehus, ungdoms- och kvinnogrupper, spridda över sex av landets provinser. Forskningsrapporten finns att läsa här nedan.

Time for Action

Download - File size: 7174KB