Skip to the content

Civilsamhällets krympande handlingsutrymme

Lärdomar och strategier från ActionAids Internationella arbete

Människorättsförsvarare och civilsamhälles-organisationer motarbetas i allt större utsträckning världen över av stater, företag samt extremistiska och fundamentalistiska grupper. Det har blivit en global trend att genom lagar, praxis, hot och våld begränsa det civila samhällets möjligheter att arbeta effektivt för stärkandet av demokratiska rättigheter.

I den här granskningsrapporten presenteras en intern undersökning som utfördes under våren 2018 med syftet att dokumentera angrepp som ActionAid utsatts för, dess konsekvenser, hur vi i olika länder har hanterat attackerna samt vilka lärdomar som dragits. ActionAid-kontor i elva länder deltog i undersökningen.

 

 

ActionAid Sverige - Civilsamhällets krympande handlingsutrymme

External web link - /media/327961/civilsamhallets-krympande-handlingsutrymme-actionaid-sverige.pdf