Skip to the content

Fallstudierna i denna publikation visar det otroliga mod med vilket kvinnor som har tagit på sig ledarroller i olika resiliensbyggande initiativ i åtta länder i Afrika och Asien. Berättelserna illustrerar de personliga förändringarna kvinnorna har gått igenom, från att vara begränsade till obetalt hem- och omsorgsarbete till att delta i beslutsfattandet lokalt i samhället och hitta olika sätt att öka sina försörjningsmöjligheter. Berättelserna visar den transformativa förändringen som kvinnor kan uppnå individuellt eller när de organiserar sig kollektivt.