Skip to the content

Cynthia – en kvinnorättsaktivist 

Fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor är ett globalt problem som förekommer på alla kontinenter, i alla samhällsklasser. 1 av 3 kvinnor utsätts för våld runt om i världen och var tionde flicka under 18 för våldtäkt. Detta måste få ett stopp! En grupp kvinnor och män i västra Ghana bestämde sig för att bilda Community-Based Anti-violence Teams, COMBAT. Ett lokalt initiativ som ActionAid stödjer som syftar att förebygga våld och övergrepp. Deltagarna informerar och utbildar och förhindrar aktivt olika former av våld i samhället. Cynthia på bilden ovan är en av medlemmarna i COMBAT. 

Janet var bara 11 år gammal när hon brutalt våldtogs av sin granne i deras by i Ghana

"Det hände en kväll. Vi gick ofta för att titta på en film här hos grannarna. Vanligtvis gick vi tillsammans, men den natten var jag ensam. Han låste dörren och höjde volymen på tv:n. Sedan våldtog han mig. Jag skrek men ingen hörde mig. Han skadade mig allvarligt och det rann mycket blod. Efter att det hände började mina vänner att håna mig och vill inte förknippas med mig. Det får mig ibland att känna mig ledsen och ensam" berättar Janet.

En tid innan övergreppet hade Janets familj gått med i ActionAid COMBAT. Tack vare det visste Janets anhöriga snabbt hur de skulle agera efter våldtäkten. Hennes far kopplade in polisen och såg till att Janet fick sjukvård. Det tog tre månader för hennes sår att läka.

"Jag är glad över att vara tillbaka i skolan. Jag mår bra. Kanske kommer jag att bli en COMBAT-medlem i framtiden." säger Janet. 


The feminist school - en skola av feminister, för feminister! ♀️

För att öka jämställdheten och minska våldet mot kvinnor, har organisationen CMC som ActionAid samverkar med i Vandecilda, Brasilien, utvecklat ”The Feminist school”. Skolan anordnar workshops om kvinnors rättigheter, sätter upp debattmöten, terapikretsar, 8 mars-aktiviteter och debatterar med kvinnliga politiker. Insatserna riktar sig även till ungdomar i skolan och varje vardag hörs deras budskap i ”Woman Radio Show”, som tar upp frågor om våld.

"Vår strategi är feministisk. Vi värderar kvinnors kunskap, arbetar med olika typer av utbildning och kvinnors rätt och kärlek till sin egen kropp." Berättar en av grundarna till skolan.


Rani höjer sin röst mot våldet!

Rani misshandlades av sin man i sex år. När hon var gravid med deras andra barn, attackerade han henne och lämnade henne med allvarliga skador. Hon kom då i kontakt med Gauravi Center, en organisation i Bhopal, Indien, som stöttas av ActionAid. Här fick hon medicinsk behandling och juridisk rådgivning. Idag arbetar Rani själv på Gauravi Center. Hon tar emot upp till 100 samtal per dag från kvinnor som utsätts för våld och ger dem vägledning och stöd.

"Fler center över hela landet skulle hjälpa fler kvinnor att bli av med sin rädsla och ge dem kraft att kunna höja sina röster mot våldet." säger Rani.


Möt Najiba – en orädd kvinnorättsförsvarare

En av tre kvinnor upplever våld under sin livstid. Samtidigt ser vi tusentals orädda som leder kampen mot våldet. Najiba från Afghanistan arbetar som juridisk handläggare för kvinnor och ger hopp till tusentals i ett av de farligaste länderna i världen.

Najiba har ägnat sitt liv åt att försvara kvinnor.

Najiba tvingades hoppa av skolan när hon blev bortgift som tonåring. Hon blev förkrossad av att se samma sak hända med många andra flickor runt omkring sig.

”Min dröm var att bli en god förkämpe för kvinnors rättigheter i Afghanistan. Jag såg föräldrar som inte tillät sina döttrar att börja skolan eller tvingade dem att hoppa av i tidig ålder för att bli bortgifta och utsättas för övergrepp av sina makar och andra nära släktingar. Det gjorde mig väldigt ont och jag bestämde mig för att kämpa för dem.”

Najiba kom i kontakt med ActionAid och blev erbjuden en rättslig utbildning. Sedan dess har Najiba ägnat sitt liv åt att stödja och representera kvinnorna i sitt land. I samarbete med ActionAid ger hon juridiskt stöd till kvinnor i Afghanistan och medlar i tvister för att skydda kvinnor från våld. Idag är hon också chef för ett skyddat boende där kvinnor kan leva trygga utan att utsättas för hot och våld. Samtidigt som Najiba driver skyddsboendet och ger juridiskt och psykologiskt stöd till kvinnorna som bor där, studerar hon till att bli advokat.

Om sitt arbete på skyddsboendet säger Najiba: "Jag gör det rätta, det är bara vi som kan stötta dessa kvinnor”.


Sabita – En stark ledare från Bangladesh

Södra Bangladesh är hårt drabbat av klimatförändringar. Sabita Rani bor i distriktet Kalapara Upazilla i södra Bangladesh och var på plats när cyklonen Mahasen slog till 2013. Den våldsamma stormen lämnade människorna i Sabitas område utan hem, utan tillräckligt med mat och vatten och utan någon som helst hjälp från staten.

Åren innan cyklonen hade kvinnors ledarskap och beredskap stärkts i området. Genom ActionAid hade kvinnorna fått verktyg och praktisk träning i hur man leder en katastrofinsats och tack vare detta fördes 500 personer i säkerhet innan stormen kom. Efter cyklonen tog kvinnorna snabbt fram en återuppbyggnadsplan och samlade ihop resurser för att direkt påbörja arbetet.

Kvinnors delaktighet i samhället har förbättrats markant av att vara med i katastrofarbetet. Kvinnor som tidigare aldrig lämnat sina hem var några av de första att delta i katastrofberedskapsinitiativen. Samtidigt har samhället idag en mycket bättre beredskap mot kris och katastrof.  

Idag är Sabita ledare i ett katastrofberedskapsteam, vilket har förändrat hennes liv:

”Varje gång en nödsituation är på ingång kontaktar jag mitt nätverk och ger dem råd och förslag om vilka insatser vi behöver göra och vem som ska göra vad. Alla lyssnar på vad jag säger. Jag är så stolt över hur långt jag har kommit och över allt jag är kapabel till”. Sabita