Skip to the content

Vad händer när civilsamhället tystnar?

På många platser i världen har det blivit farligare att öppet engagera sig i mänskliga rättigheter, miljöfrågor eller att höja sin röst för att värna demokratin och alla människors lika värde. I Sverige och Europa ser vi hur nationalistiska och främlingsfientliga grupper förföljer människor som kämpar för kvinnors och hbtq-personers rättigheter och ett öppet samhälle.

Ett starkt och skyddat civilsamhälle - nätverk, ideella föreningar, trossamfund och liknande organisationer - kan ställa ansvariga beslutsfattare, företag och stater som kränker mänskliga rättigheter till svars. Ett angrepp mot civilsamhället är därför en attack mot demokratin, mänskliga rättigheter, jämlikhet och rätten att organisera sig.

ActionAid står upp för demokratiska rättigheter. Tillsammans med människor som lever i fattigdom, marginaliserade folkgrupper, sociala rörelser och organisationer arbetar vi för att öka människors aktiva deltagande i beslut som handlar om deras eget liv och framtid.


Så motarbetar vi det krympande demokratiska utrymmet


Allt fler länder begränsar yttrandefriheten och rätten att organisera sig

De senaste åren har yttrandefriheten och rätten att organisera sig begränsats i över 100 länder. Nya lagar och direkta hot från myndigheter begränsar civilsamhällets utrymme att verka och människors möjligheter att kräva sina rättigheter. ActionAid identifierade redan 2012 den negativa utvecklingen som ett hot mot vår organisation. Då uppgav mer än 65 procent av våra verksamhetsländer att de såg ett begränsat civilsamhälle som ett problem för att nå våra mål. Sedan dess har situationen förvärrats på många håll i världen och för ActionAid är kampen för ett öppet utrymme där civilsamhället kan verka fritt ett prioriterat område.


Ett hot mot en kvinnorättsaktivist är ett hot mot jämställdheten

I Sverige har kvinnorättsförsvarare i flera decennier kämpat för ett jämställt samhälle. Kvinnorörelsens kamp har gett oss kvinnlig rösträtt, fria aborter, föräldraledighet och nu senast en samtyckeslag. Kvinnorättsaktivister världen över löper stor risk att utsättas för våld, hot mot familj och barn, våldtäkt, ryktesspridning och smutskastning. Angrepp på det civila samhället slår extra hårt mot kvinnorörelser och feministiska organisationer. När kvinnor inte längre får utrymme att kräva sina rättigheter hotas också jämställdhetsarbetet. Därför arbetar ActionAid med att stötta kvinnorättsförsvarare och kvinnoorganisationer. Vi verkar för en rättvis och jämlik värld fri från fattigdom och förtryck.


Hbtq-rättigheter är mänskliga rättigheter

”De mänskliga rättigheterna gäller alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Hbtq-personer lever under ständiga hot, trakasserier och våld, inte minst polisvåld. Dessutom nekas vi ofta sjukvård och få vågar anmäla våldsbrott till polisen eftersom bemötandet vanligtvis innebär hån eller mer våld”. Det berättar Maxwell Monboe på ActionAids samorganisation LIPRIDE i Liberia.


Homofobin är djupt rotad i Liberia. Tillsammans med ActionAid kämpar LIBPRIDE för att hbtq-personer i Liberia ska få sina rättigheter tillgodosedda. Genom att utbilda polis, vårdpersonal och rättsväsende om hbtq-personers behov och rättigheter sker sakta en positiv förändring i attityder och beteende.


Vi påverkar svensk utrikespolitik

I länder där civilsamhällets utrymme minskar är internationellt stöd och påtryckningar av stor betydelse. Stödet kan ibland vara avgörande för att organisationer ska kunna fortsätta arbeta. Därför arbetar ActionAid Sverige med att stötta våra systerorganisationer och samarbetspartners. I samarbete med andra organisationer påverkar vi beslutsfattare och makthavare. Som medlem i plattformen Concord Sverige står vi bakom rapporten ”Tag plats!  Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering”. Rapporten innehåller rekommendationer till beslutsfattare inom svensk utvecklings- och utrikespolitik om hur de kan bidra till att vända den negativa trenden för civilsamhället.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli månadsgivare

Om oss