Skip to the content

Vi måste stoppa den negativa utvecklingen!

De senaste åren har yttrandefriheten och rätten att organisera sig begränsats i över 100 länder. Var med oss och stå upp för demokratiska rättigheter!


Tillsammans i kampen för hbtq-personers rättigheter!

”Hbtq-personer lever under ständiga hot, trakasserier och våld, inte minst polisvåld”, berättar Maxwell Monboe på ActionAids samorganisation LIPRIDE i Liberia. Homofobin är djupt rotad i Liberia. Stöd vårt arbete för allas rätt att älska vem de vill!


Pakistans regering attackerar det civila samhället

Tillsammans med 27 andra internationella organisationer har ActionAid Pakistan efter 25 år i landet tvingats stänga ner verksamheten. ”Värst drabbas de tusentals pakistanska familjer som ActionAid stöttat att hävda sina rättigheter. Om den negativa trenden fortsätter kommer Pakistans sköra demokrati gå förlorad", säger ActionAid Internationals generalsekreterare Adriano Campolina.


Rapport om angreppen på civilsamhället

ActionAid identifierade redan 2012 det krympande demokratiska utrymmet som ett hot mot vår organisation. Sedan dess har situationen förvärrats. Rapporten tar upp några av de angrepp som ActionAid utsatts för i flera länder och vilka strategier som använts för att kunna fortsätta arbetet för en jämlik, hållbar och rättvis värld.

Bli månadsgivare!

Stöd vårt arbete för demokratiska rättigheter. Som månadsgivare hos ActionAid står du upp för demokratiska rättigheter varje dag, varje månad, året runt.

ActionAid-bli-månadsgivare