Skip to the content

Vi stärker alla barns rätt till utbildning

På grund av en svår politisk och ekonomisk kris som drabbade Zimbabwe på 2000-talet så har antalet barn som går i skolan minskat. Fattigdom, barnarbete och barnäktenskap är vanliga orsaker till varför barnen tvingas lämna skolan. Hårdast drabbade är flickor, föräldralösa och barn som lever med HIV eller en funktionsnedsättning. I Nyamaropa-regionen jobbar ActionAid tillsammans med lokala partnerorganisationer med att starta upp barnrättskommittéer i skolor för att stärka respekten för barns rättigheter. Kommittéerna leds av barnen själva och hjälper bland annat till med att hitta barn som tvingats lämna skolan och stöttar dem i att återuppta studierna. Detta gör man exempelvis genom att betala skolavgiften för barn vars föräldrar inte har råd. ActionAid utbildar även kommittéerna i barns rättigheter, om kulturella normer som lett till att flickor värderas lägre än pojkar, samt i hur spridningen av HIV kan motverkas. Sedan 2017 har 126 barnkommittéer utbildats i Nyamaropa-regionen. Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss