Skip to the content

Vi stöttar människor i kampen för deras demokratiska rättigheter

Arbetet för demokratiska rättigheter och det civila samhällets handlingsutrymme har på senare år försvårats då den zambiska staten försökt utöka sin kontroll över civilsamhällesorganisationer. I landet har det civila samhället framgångsrikt utmanat en restriktiv lag mot ideella organisationer som antogs 2009. Genom att påbörja en rättsprocess lyckades de nå en lösning som upphävde lagen i avvaktan på att en granskning görs av dess konsekvenser. Trots detta så får civilsamhällesorganisationer, medborgare, människorättsförsvarare och journalister ta emot hot om arrestering, misshandel, samt förnekas sin yttrandefrihet och föreningsfrihet. I Nalolo och Nakonde distrikten arbetar ActionAid med att stärka civilsamhällesorganisationer, kvinnogrupper och medias politiska motståndskraft i samhället. Utbildningsprojektet arbetar med att effektivt få organisationer att engagera sig i diskussioner med myndigheter och beslutsfattare. Projektet arbetar även med att stärka processerna för att förbättra säkerheten för de som drabbats av förtryck och öka tillgången till juridiskt stöd.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss