Skip to the content

Vi stärker det civila samhällets handlingskraft

På senare år har det civila samhällets utrymme att arbeta för människors rättigheter krympt. Uganda har infört lagstiftning som begränsar ideella organisationers möjligheter att aktivt arbeta för demokratiska rättigheter som yttrandefrihet, tryckfrihet och rätten att organisera sig. Syftet med den nya lagstiftningen är att begränsa tillgången till information och göra rättsliga trakasserier och förföljelse av människorättsförsvarare och journalister möjliga. ActionAid arbetar för att förbättra ideella organisationers beredskap inför ett krympande demokratiskt utrymme. I Uganda arbetar vi bland annat med kampanjer i radio och TV för att skapa förståelse för konsekvenserna av de nya restriktiva lagarna och vilka konsekvenser det får för människors rättigheter i Uganda.

I kampen för kvinnors landrättigheter

På landsbygden i Uganda lever kvinnor och flickor ofta i utsatthet. Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett problem. Änkor och ensamstående kvinnor förlorar sin jordbruksmark och sina försörjningsmöjligheter när manliga släktingar anser sig ha rätt att beslagta marken.

I Nebbidistriktet har ActionAid startat kvinnogrupper där medlemmarna träffas för att utbyta erfarenheter och tillsammans hitta lösningar till den ofta tuffa vardagens problem. Till följd av kvinnogruppernas arbete har en kommitté för kvinnors landrättigheter skapats. Kommitténs uppdrag är att kartlägga om kvinnor som har fått sina landrättigheter kränkta har möjlighet att vända sig till rättsväsendet. Tillsammans med representanter från etniska och religiösa grupper arbetar kommittén också med att bekämpa negativa attityder och normer som påverkar kvinnors landrättigheter. ActionAid stöttar verksamheten i Nebbidistriktet genom fadderskap. Detta gör det möjligt att arbeta långsiktigt med frågor som våld mot kvinnor, hälsa, hivsmittade och rätten till utbildning.

 Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss