Skip to the content

I kampen mot kvinnlig könsstympning

År 1998 blev det olagligt att utöva kvinnlig könsstympning i hela Tanzania. Trots insatser av både regeringen och civilsamhällsorganisationer för att stoppa utövandet av övergreppet så fortsätter denna skadliga tradition att existera i många delar av landet. I regionerna Dodoma och Singida är 68 respektive 48 procent av kvinnorna könsstympade. Därför driver ActionAid verksamhet i båda regionerna för att stoppa kvinnlig könsstympning. Verksamheten som drivs tillsammans med en lokal partnerorganisation fokuserar på att förändra attityder, lyfta fram negativa effekter av kvinnlig könsstympning och stärka stödet till utsatta flickor. Vi arbetar också tillsammans med lokala beslutsfattare och lagstiftare för att eliminera alla former av kvinnlig könsstympning i regionerna.

Stoppa våldet mot tjejer i skolan!

ActionAid har genom projektet ”Stoppa våld mot tjejer i skolan” skapat och gett stöd till runt 80 barnklubbar på ön Mafia. Barnklubbarna har spelat en viktig roll för att utveckla ett kritiskt tänkande bland både pojkar och flickor och lära dem hur man identifierar och rapporterar våld mot barn. Projektet har resulterat i att antalet anmälningar av våld mot barn i området har ökat med hela 60%. ActionAid driver fadderverksamhet på ön Mafia utanför Tanzanias kust. Detta gör det möjligt för oss att även arbeta med fler frågor som kvinnors rättigheter, rätten till utbildning, rent dricksvatten och politiskt inflytande.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss