Skip to the content

Vi arbetar mot kvinnlig könsstympning i Sverige

I Sverige är könsstympning olagligt sedan 1982, ändå beräknas mer än 19 000 flickor vara i riskzonen för att könsstympas. Övergreppet sker oftast under skollov då flickor tas utomlands för att könsstympas. Ibland sker övergreppet även i Sverige, i hemlighet och ofta utan bedövning. Mörkertalet är stort, många flickor vet inte om att övergreppet är förbjudet eller vågar helt enkelt inte anmäla.

Genom att lära från vårt framgångsrika arbete i flera afrikanska länder informerar vi flickor i riskgrupper i Sverige om deras rättigheter och om vilket stöd de kan få av samhället.

Via vårt nätverk av sakkunniga, ”Champions for Change” håller vi studiecirklar för personer som i sitt arbete möter flickor som har könsstympats eller är i riskzonen. Det är till exempel personal inom vård, skola, socialtjänst och på Migrationsverket.
”Jag var åtta år när jag könsstympades och det är fortfarande ett plågsamt minne. Det är en verklighet jag delar med miljontals flickor och vi blir fler om vi inte agerar. Jag säger nej till kvinnlig könsstympning, idag och alla andra dagar. Gör det du med!”

Anissa Mohammad, sakkunnig könsstympning på Länsstyrelsen i Östergötland. Medlem i ActionAids nätverk “Champions for Change” mot kvinnlig könsstympning i Sverige.

 

 Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss