Skip to the content

Förändring sker när människor som lever i utsatthet driver förändringsarbetet

Konsekvenserna av kriget och blockaden mot Gazaremsan har inte bara påverkat områdets ekonomi, utan även lett till sociala svårigheter och trauma för människorna som bor där. Särskilt utsatta är barn, men även kvinnor som ofta faller mellan stolarna i internationella hjälporganisationers insatser. ActionAid arbetar i Gazaremsans centrala delar där samhällets invånare står inför svåra utmaningar som säkerhetshot, tvångsförflyttning och begränsade försörjningsmöjligheter. Verksamheten i området fokuserar på att organisera ungdomar, kvinnor och skyddskommittéer i att tillsammans genomföra mikro-kreditsprojekt som stärker samhällets motståndskraft. Några av de projekt som genomförts har varit att förbättra sopavfallshanteringen, upprätta så kallade ”säkra zoner” för våldsutsatta kvinnor, samt utbilda invånarna i katastrofriskreducering. Målet med projektet är att stärka ungdomar och kvinnors ledarskapsförmåga för att aktivt leda förändringsarbetet.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss