Skip to the content

Vi arbetar för flickors och kvinnors rätt till sina egna kroppar

För många kvinnor och flickor i Nigeria är vardagen tuff. Traditioner och fördomar gör det svårt för kvinnor att ta plats i samhället. Barnäktenskap, människohandel, barnarbete och kvinnlig könsstympning är några av de anledningar som leder till att många flickor hoppar av skolan och förlorar sin rätt till utbildning. ActionAid arbetar med att stärka kvinnors och flickors rättigheter.

I delstaten Delta driver vi tillsammans med lokala organisationer ett påverkansarbete mot kvinnlig könsstympning. Invånarna i samhällen som utför övergreppet får möjligheten att prata om traditionen i samtalsgrupper. Samtalen gör det möjligt för deltagarna att diskutera de negativa konsekvenserna av kvinnlig könsstympning. Detta har visat sig ha en positiv effekt då flera valt att sluta utöva övergreppet. ActionAid driver genom sitt lokala rättighetsarbete i Delta flera projekt som fokuserar på barns rätt till utbildning, tillgång till rent dricksvatten och sjukvård, samt hållbara försörjningsmetoder.