Skip to the content

Vi kämpar för allas rätt att få älska vem de vill

Homofobi är ett utbrett problem i Liberia. Samkönade sexuella aktiviteter är förbjudet enligt lag och hbtq-personer diskrimineras. ActionAid arbetar med att stärka hbtq-personers rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Tillsammans med nätverket LIPRIDE -Liberia Initiative for the Promotion of Rights, Identity, Diversity and Equality - arrangeras utbildningar för bland annat polisen, medierna och lokala samtalsgrupper. Syftet är att öka medvetenheten om hbtq-personer och deras rättigheter. LIPRIDE driver också påverkanskampanjer gentemot politiker och beslutsfattare för att hbtq-personer ska få samma rätt till vård som alla andra.

Det här har vi uppnått:

  • Med stöd av ActionAid har LIPRIDE utbildat 200 poliser inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för hbtq-personer, människor i prostitution och missbrukare.
  • Vårdpersonal har utbildats för att hbtq-personer som vänder sig till vårdcentraler ska få ett bemötande fritt från diskriminering. Därför är det viktigt att vårdpersonal förstår gruppens behov och rättigheter.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss