Skip to the content

Vi stärker kvinnors beredskap att hantera klimatförändringarna

ActionAid arbetar i tolv samhällen i Guatemalas södra kustområde. Guatemalas ursprungsbefolkning lever i utbredd fattigdom och är därför extra utsatta för klimatförändringarnas konsekvenser. Situationen förvärras ytterligare av den vattendragsförorening som orsakas av palmolje- och bananföretagens utbredning. Med hjälp av utbildning vill vi stärka kvinnors och samhällens kunskap om hållbara försörjningsalternativ och därmed skapa en bättre motståndskraft inför ett oförutsägbart klimat. Vi arbetar bland annat för att minimera skadorna efter katastrofer och för att stötta lokal aktivism mot vattendragsföroreningarna.

Vi arbetar också för att stärka kvinnors försörjningsmöjligheter och för att förbättra och variera odlingen av ekologiska grödor. Överskottet som familjerna själva inte förbrukar kan säljas på lokala marknader och till grannar, vilket bidrar till förbättrade försörjningsmöjligheter i samhället som helhet.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss