Skip to the content

Kommittéer utbildar unga landsbygdsinvånare i hållbart jordbruk

I staten Alagoas, i nordöstra Brasilien, försörjer majoriteten av innvånarna sig på jordbruk. Många av arbetarna är ungdomar som saknar tillgång till offentliga tjänster, utbildning, fritidsaktiviteter och ekonomiskt kapital. Rasism och diskriminering av afro-brasilianer och ursprungsbefolkning är utbredd. Bristen på bra levnadsvillkor gör det svårt för unga människor att försörja sig på landsbygden. Därför väljer många att flytta till städerna i jakt på nya försörjningsmöjligheter. Urbaniseringen har en negativ effekt på landsbygden och jordbruket i synnerhet. Bristen på nya jordbrukare som kan ta över efter de äldre gör att produktiviteten sjunker och småjordbrukare får svårt att försörja sig. Detta öppnar upp möjligheterna för stor företagen att exploatera och ta över jordbruksmarken.

Unga överger landsbygden för storstäderna i jakt på bättre möjligheter

Bristen på utbildning gör att de ungdomar som flyttar in till städerna ofta får lågbetalda jobb inom den informella sektorn. ActionAid arbetar tillsammans med en lokal partnerorganisation i Alagoas för att mobilisera och stärka ungdomskommittéer som fokuserar på att utbilda unga på landsbygden om sina rättigheter och försörjningsmöjligheter samt främja ett hållbart jordbruk. Projektet har pågått sedan 2008 och hittills har över 2500 barn och ungdomar deltagit.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss