Skip to the content

Vi stärker människors motståndskraft inför klimatförändringar

Lalua och Champapur området ligger vid södra kusten i Bangladesh. Kustläget gör området till ett av de mest klimatpåverkade i landet. Som flera andra kustregioner i Bangladesh drabbas området av bland annat cykloner, erosion och missväxt. ActionAid arbetar med att hjälpa kustsamhällena i deras förmåga att utmana och omvandla institutioner och systemen för att stärka deras motståndskraft inför klimatförändringar. Det handlar bland annat om att starta Reflection Action grupper tillsammans med invånarna. Deltagarna utbildas i att aktivt påverka beslutsfattare i frågor som rör samhällets katastrofberedskap. De lär sig att leda lokal katastrofriskreducering och stödja sitt samhälle att agera effektivt när en katastrof inträffar. ActionAid arbetar i Lalua och Champapur med att att stärka kvinnors och flickors rättigheter med fokus på att förebygga könsbaserat våld samt gör det möjligt för barn att stanna kvar i skolan och få en bra utbildning.

Stoppa barnäktenskap!

I Bangladesh är patriarkala strukturer och fattigdom underliggande faktorer som leder till att flickor gifts bort i tidig ålder. De patriarkala strukturerna tar sig uttryck i normer som betraktar flickor som en ekonomisk börda för familjen. Föräldrar lockas av möjligheterna till lägre hemgiftbetalningar (dowry) om de gifter bort sina döttrar när de är unga, vilket gör att flickorna ofta måste sluta gå i skolan. En annan grundorsak till barnäktenskap i landet är rädslan för sexuella trakasserier av unga döttrar. För att bekämpa denna patriarkala struktur arbetar ActionAid med att ge kvinnor och flickor verktygen som behövs för att ta kontroll över sina kroppar, sin utbildning och sina försörjningsmöjligheter. I Sapahar-området i nordvästra Bangladesh bildar ActionAid tillsammans med kvinnor och flickor stödgrupper för att stärka kunskapen om deras rättigheter och tillsammans hitta kompletterande och alternativa sätt att försörja sig på.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss