Skip to the content

Tillsammans stärker kvinnor sin status i samhället

Khwaja Du Koh distriktet i norra Afghanistan har i över två decennier präglats av konflikter och oroligheter. Efter Talibanregimens fall har människor som flytt nu börjat återvända till regionen. ActionAid arbetar med att ge stöd till samhällen genom att förbättra tillgången till rent vatten, sjukvård och utbildning. Att stärka kvinnors och flickors status i samhället är en stor del av arbetet. ActionAid har tillsammans med kvinnor från olika samhällen startat reflection action grupper, där deltagarna gemensamt identifierar risker och problem, hittar lösningar, agerar och följer upp. Kvinnorna stärker sig själva och får ökad medvetenhet om sina rättigheter, ökad läs- och skrivkunnighet samt hur sjukdomar kan förebyggas. Detta gör att de aktivt kan driva förändring i samhället och stärka sin egen och andra kvinnors status. Tillsammans bildar de en trygg miljö där offer för könsrelaterat våld kan uttrycka sig fritt och göra anmälningar. Reflection action gruppernas samordnare är tränade i att medla, rapportera och hänvisa våldsbrott till formella och informella rättssystem.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss