Skip to the content

Tillsammans stärker kvinnor sin status i samhället

ActionAid bedriver verksamhet i norra Afghanistan. En gång i tiden var området ett viktigt centrum för sidenvägens handelsmän, men i dag är det ett av de fattigaste och mest utsatta i provinsen. 85 procent av invånarna försörjer sig på jordbruk och 15 procent på djurhållning och olika typer av hantverk.

ActionAid arbetar för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, bland annat genom att se till att de får tillgång till utbildning. Kvinnor ska få makt att påverka sin egen, sina familjers och sitt samhälles utveckling. Tillsammans med befolkningen arbetar ActionAid för långvarig förändring.

Humanitär kris (Senast uppdaterat: 26 aug 2021)

Spänningarna i Afghanistan har under de senaste veckorna eskalerat efter att de militära NATO-styrkorna lämnat landet. Ett stort antal människor har därför tvingats lämna sina hem och är nu är på flykt i sitt eget land. Många människor reser från landsbygden till städerna, däribland de större städerna Kabul, Herat och Mazar-e-Sharif. På grund av den plötsliga utvecklingen har de flesta tvingats lämna sina hem utan några ägodelar. Som ett resultat är människor nu i akut behov av humanitärt stöd; däribland mat, vatten och viktiga förnödenheter, som hygienartiklar, kontanter, presenningar, tält, köksredskap, kläder och sängkläder.

I takt med att den humanitära krisen i Afghanistan fördjupas är ActionAids arbete med att skydda de mest utsatta, främst kvinnor och flickor, mer angeläget än någonsin.

ActionAid fanns på plats i landet redan innan krisen och som en del av vårt akuta humanitära arbete planerar vi att nå 35 000 personer med mat, rent vatten, sanitet och hygienartiklar med bland annat mensskydd för kvinnor och flickor. Vi kommer också att ge psykosocialt stöd till människor som är traumatiserade. Vi arbetar i sju olika provinser i landet och nu behöver vi ditt stöd!Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss