Skip to the content

Hur påverkas världens mest utsatta av klimatförändringarna?

Katastrofer orsakade av extremväder, så som översvämningar och svår torka blir allt vanligare. Miljoner människor världen över känner redan av klimatförändringarnas effekter - för många är det en fråga om överlevnad. I fattiga områden drabbas de redan mest utsatta hårdast. Många bor i områden utsatta för översvämningar, i bräckliga bostäder. Människor får inte tillgång till sina rättigheter och hindras delta i beslut som rör deras egen försörjning och framtid.

Kvinnor och barn drabbas ofta extra hårt av klimatförändringarna. När översvämningar eller cykloner slår ut infrastrukturen riskerar barn tvingas sluta skolan och förlora den utbildning de har rätt till. I samband med naturkatastrofer får kvinnor sämre tillgång till hälsovård och löper större risk att dö än män.

Klimatförändringarnas konsekvenser är ett hinder för hållbar utveckling. Konflikter över jordens naturresurser skördar människoliv. Längre perioder av torka gör att bönder överger sina jordbruk för att hitta andra sätt att försörja sig på. Många väljer att flytta när det blir brist på mat och försörjningsmöjligheter. Men ofta lämnas kvinnorna kvar, utan tillgång till försörjning.

ActionAid kräver en mer rättvis och jämställd omfördelning av makt och resurser. Vi kämpar för att kvinnor ska bidra till att samhällen blir mindre sårbara inför klimatförändringarna och tar del i beslutsfattande som rör deras liv och samhälle.


Klimatanpassning för en oförutsägbar framtid

I områden som utsätts för ett alltmer oförutsägbart klimat utbildar ActionAid småskaliga jordbrukare i alternativa jordbruksmetoder och nya klimatsmarta försörjningssätt. På Batouth, en av Senegals låglänta öar, samarbetar vi med den lokala kommittén för riskhantering. Öarna är extremt utsatta för klimatförändringarna som oftare orsakar torka, översvämningar och oförutsägbara regn. Fiskemöjligheterna har minskat och jordbruk har blivit nästan omöjligt. Målet är att ta fram hållbara lösningar som ökar möjligheterna till försörjning och trygghet för de bofasta.

Tillsammans med öbefolkningen har vi förbättrat tillgången till väderinformation. Vi har också utvecklat klimatsmart odling i upphöjda lådor, fria från saltvattenintrång.

“Tack vare projektet har vi lyckats undanröja många hinder. Och kvinnorna här har förändrats mycket! Tidigare deltog framförallt männen i samhällsaktiviteter. Nu tar kvinnorna för sig, många har ledande roller i arbetet med samhällets trygghet, säkerhet och livsmedelsförsörjning.”, säger Salimatou Diouf som är ledare för öns kvinnogrupp och medlem i kommittén för riskhantering.


Kvinnor leder samhällen från sårbarhet till motståndskraft

”Jag går ständigt och tänker igenom olika katastrofscenarier – hur vi ska förbereda oss, vart vi ska springa när nästa katastrof slår till”. Sabita Rani bor i ett litet samhälle nära den bangladeshiska kusten som är hårt drabbad av klimatrelaterade katastrofer. Varje säsong medför en ny naturkatastrof - ena gången en översvämning, andra gången en cyklon eller torka. Med stöd från ActionAid har Sabita Rani deltagit i ledarskapsutbildningar för att förbereda samhället där hon bor inför kommande katastrofer. Hon har startat ett nätverk som länkar ihop lokala myndigheter och ideella organisationer och hon har mobiliserat människor i hemorten att göra sina röster hörda i lokala beslutsprocesser. Sabitas ledande roll i katastrofinsatser har också bidragit till att stärka säkerheten och motståndskraften där hon bor. “Med höjda havsnivåer, hårda och oberäkneliga regnperioder och tätare naturkatastrofer, kommer allt att bli värre. Vi behöver anpassa oss till klimatförändringarna, men situationen är så svår att vi behöver internationellt stöd för att klara det.”


Lokalbefolkningen gör motstånd mot storföretagens miljöförstöring

Människorna i Carrizales i Guatemala blir bestulna på sina grundläggande rättigheter. Byborna blir sjuka, fiskarna i floden dör, odlingar förstörs och hemmen dränks i vatten när palmolje- och bananföretag använder giftiga bekämpningsmedel och tar över lokala bönders mark. Tillsammans med ActionAid bjuder byborna på hårt motstånd. De organiserar sig och driver rättsfall mot företagen. ”Trots att flera av oss blivit hotade och fängslade fortsätter kampen. Att ge upp är att lägga sig ner och dö” berättar aktivisten Alba Sales.

ActionAid samarbetar med lokalt förankrade organisationer för att utkräva ansvar från stat och myndigheter i frågor som landrättigheter, klimatanpassning och matförsörjning. Vi stöttar människorättsförsvarare och sociala rörelser med särskilt fokus på kvinnors markrättigheter.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli månadsgivare

Om oss