Skip to the content

En ovanlig politiker

I Sierra Leone utgör kvinnor 52 % av befolkningen, men bara 20 % av landets folkvalda politiker.

När kvinnor tar plats i politiken ökar jämställdheten och skyddet för flickors och kvinnors rättigheter. Isata Sesay i Sierra Leone är en av hundratusentals kvinnor som fått utbildning i ledarskap av ActionAid. Idag är hon en av landets kvinnliga politiker och driver kampen mot barnäktenskap och kämpar för flickors rätt att gå i skolan.

- Det var inte lätt till en början. Till och med min man var skeptisk till idén men med min övertalningsförmåga lyckades jag övertyga honom, säger Isata.


Katastrofen ledde till en ny försörjning

Hildas familj drabbades hårt av cyklonen Idai då familjens hem och bananodlingar förstördes. Hilda försörjer nu familjen genom att föda upp höns.

En viktig del av ActionAids responsarbete är att utbilda kvinnliga ledare på lokal nivå för att samhällena ska få en snabbare och bättre återhämtning.

– Jag utbildar andra kvinnor i att hitta försörjningsmöjligheter, att inte vänta på hjälp och matpaket. Vi kan plantera grödor på den mark som inte förstördes av cyklonen. Nu när vägarna är framkomliga igen kan vi ta oss till in till byn för att sälja produkter som efterfrågas i grannlandet Moçambique. När vi kvinnor blir självförsörjande ska ingen längre behöva utsättas för våld eller tvingas sälja sex för att få mat, säger Hilda.

Hilda utbildar idag andra kvinnor i att hitta nya försörjningsmöjligheter

Fakta om jämställdhet


Därför är kvinnors ledarskap en god investering

När kvinnor får ökad status och inflytande mår hela samhällen bättre. Därför arbetar ActionAid alltid för kvinnor ska kunna ta ledande roller. Det kan handla om att utbilda kvinnor i påverkansarbete så att de kan påverka politiker att genomföra förändringar på lokal nivå. Det kan också handla om att lyfta kvinnors kunskap och kapacitet när en katastrof slår till. Genom att lyfta kvinnors ledarskap ökar vi deras status i samhällen samtidigt som vi synliggör kvinnors behov och skapar långsiktig förändring.

 


Feminist Humanitarian Network

Allt fler människor i världen drabbas av katastrofer. Kvinnor och flickor som lever i fattigdom drabbas oproportionerligt hårt, vilket speglar deras ställning i de samhällen de lever i. ActionAid stöttar nätverket Feminist Humanitarian Network (FHN) som genom sina 37 kvinnorättsorganisationer sammanför tusentals kvinnor. Genom utbildning i ledarskap ser de till att fler kvinnor deltar i beslutsfattande och lyfter samtidigt frågorna på en global nivå i sitt påverkansarbete. Det är också detta som gör FHN så unikt, makten bibehålls hos de lokala aktörerna och det skapas ett utrymme där internationella organisationer kan lära sig av de lokala istället för tvärtom.


En fin gåva

I vår gåvoshop kan du köpa ett gåvobevis för en ledarskapsutbildning för en kvinna. Perfekt present till den som bryr sig om jämställdhet och vill bidra till att världen får fler kvinnor i ledande positioner. 

När kvinnor ges möjlighet till makt och inflytande får det positiva effekter på hela samhällen. Därför behöver världen fler kvinnor i ledande roller. För jämställdheten, för männen, pojkarna, kvinnorna och flickorna. För alla.


Kvinnliga ledarförebilder

Världen över samarbetar vi med kvinnor som på olika sätt leder och driver arbetet för ett mer jämställt och rättvist samhälle. Ta del av några av deras berättelser här.