Skip to the content

Vad har fattigdom med flickors och kvinnors rättigheter att göra?

Fattigdom handlar inte enbart om brist på pengar. Fattigdom handlar också om människors brist på valmöjligheter och makt att förändra sin livssituation.

För flickor och kvinnor innebär ett liv i fattigdom ofta färre valmöjligheter än för pojkar och män. Många flickor får inte gå i skolan och riskerar att giftas bort i tidig ålder. Fler kvinnor har lågavlönade jobb och dåliga arbetsvillkor samtidigt som de tar hand om större delen av hemarbetet. Överallt i världen har kvinnor och flickor begränsad ekonomisk, social och politisk makt. Det vill ActionAid ändra på. Vi vill se en värld där makten fördelas lika oavsett kön.

Vi är övertygande om att jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Utifrån ett feministiskt perspektiv kartlägger vi sambanden mellan fördelningen av makt och andra former av förtryck som etnicitet, klass, sexualitet, könsidentitet, fattigdom, funktionshinder, ålder och religion. På så vis kan vi bättre fånga vardagens komplexitet och skapa träffsäkrare åtgärder för flickors och kvinnors rättigheter världen över.


En av tre kvinnor i världen har utsatts för våld under sin livstid

 

“Jag sa nu räcker det” Efter att i flera år blivit misshandlad av sin man stod 40-åriga Tiwonge Gondwe inte ut längre. Hon kände sig fången i ett förhållande på grund av bristande ekonomisk självständighet. Men när hon kom i kontakt med en av ActionAids kvinnogrupper fick hon äntligen kraft att stå upp mot sin man. Nu driver Tiwonge tillsammans med andra kvinnor ett påverkansarbete för att stoppa våld mot kvinnor i Malawi.

Ojämställdhet är grundorsaken till alla former av våld mot kvinnor. ActionAid arbetar tillsammans med kvinnorättsorganisationer och ger finansiering, utbildning och stöd. Vi driver påverkansarbete för att regeringar och beslutsfattare ska ta ansvar för arbetet med att stoppa alla former av könsbaserat våld.


Vi stärker kvinnors ekonomiska självständighet

Kvinnor har oftare än män lågavlönade jobb, dåliga arbetsvillkor, lägre lön för samma arbete och begränsad tillgång till mark och lån. Vårt arbete för kvinnors ekonomiska rättigheter omfattar rätten till schysta arbetsvillkor, lika lön, rätten att äga mark och bra boendeförhållanden. Kvinnor som lever i fattigdom och utsatthet blir ofta nekade dessa rättigheter.

Tabitha från Uganda är änka och 67 år. Hon blev ekonomiskt självständig när hon gick med i den lokala kvinnogruppen, där hon via ActionAid fått jordbruksutbildning och för att starta egen odling. ”Jag är stolt över mig själv och det jag uppnått eftersom jag till skillnad från de flesta kvinnor i min ålder slipper vara beroende av mina barn”. När kvinnor får möjlighet att försörja sig själva skapar vi en mer jämställd och stabil samhällsutveckling. ActionAid ser arbetet med att öka kvinnors ekonomiska självständighet som en möjlighet för kvinnor som lever i fattigdom och utanförskap att öka sin ekonomiska makt och stärka sina rättigheter.


Kvinnorättsorganisationer förbättrar arbetsvillkoren för sömmerskor i Bangladesh

Shilpy började arbeta i fabrik när hon var 12 år. ”Tidigare respekterades inte våra arbetsvillkor. Vi kunde arbeta 14 eller 15 timmar i sträck utan rätt till semester och med en lön som betalades ut en månad försent.” ActionAid driver ”rättighetskaféer” i anslutning till flera klädfabriker i Bangladesh. På kaféerna får kvinnliga fabriksarbetare utbildning i mänskliga rättigheter, möjlighet att organisera fredliga protester och ska förbättra arbetsförhållandena.

Efter att besökt kaféet i två år har Shilpy blivit ledare för en kvinnogrupp och utbildar nu andra kvinnor i rättighetsfrågor. ”Nu får vi äntligen våra löner i tid och dessutom övertiden betald. Vi har också fått slut på övergrepp på fabriksgolvet. Förut brukade vår skiftledare skrika på oss hela tiden och det hände att vi blev slagna. Sexuella trakasserier var också vanligt. Men det händer inte längre för både vi arbetare och arbetsgivaren vet att det är fel”, säger Shilpy stolt.

ActionAid samarbetar med kvinnorättsorganisationer och feministiska organisationer för att mobilisera samhällen och länka samman människor oavsett kön i en gemensam kamp för att krossa patriarkala maktstrukturer och stärka flickors och kvinnors rättigheter runt om i världen.


Kvinnor tar kontroll över sina kroppar och reproduktiva rättigheter

Över hela världen utsätts kvinnor och flickor för skadliga sedvänjor som orsakar lidande. Vi arbetar på lokal nivå för att stoppa kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, hedersvåld och andra skadliga seder som kränker kvinnors rätt till sin kropp.

Clodine från Rwanda tvingades gifta sig med sin systers änkling när hon var 15 år. Mannen var 57 år. Några år senare avled maken. Clodine blev ensamstående med fyra barn. ”Att tvingas gifta sig så ung kändes som tortyr. Jag trodde att jag inte hade något att säga till om över huvud taget”, förklarar Clodine. Nu är hon med i en av stödgrupperna som ActionAid driver. ”Gruppen har varit till stor hjälp för mig och mina barn. Nu är jag medveten om vad vi har rätt till. Jag skulle aldrig ha gift mig med min man om jag känt till mina rättigheter. Varje kväll lär jag mina barn att barnäktenskap är förbjudet i Rwanda”. ActionAid utbildar och stödjer lokala nätverk av kvinnor och män som når ut till grannar, familjer, tjänstemän och byledare för att uppmärksamma de negativa effekterna av barnäktenskap och tidig graviditet. Vi arbetar för att flickor ska få gå klart skolan eftersom det gynnar hela samhället.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli månadsgivare

Om oss