Skip to the content

Varför flickors och kvinnors rättigheter?

Alla människor ska ha rätt att bestämma över sin kropp, sin framtid, sin försörjning och sina livsval. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut - i synnerhet för flickor och kvinnor. För oss är det en självklarhet att bekämpa de här orättvisorna. Därför arbetar vi tillsammans med kvinnor världen över för att förändra maktstrukturer och öka flickors och kvinnors inflytande i samhället. 


En kvinna är aldrig trygg

Våld mot kvinnor är ett globalt problem som förekommer på alla kontinenter och i alla samhällsklasser. Det sker i hemmet, på arbetsplatsen och i det offentliga rummet. En kvinna är aldrig trygg.

Våldet tillåts fortsätta år efter år, decennium efter decennium. Kampen för förändring måste växlas upp. Läs mer här om hur vi jobbar mot våld mot kvinnor. 


Barnäktenskap är ett brott

Varje minut gifts 20 flickor bort. De berövas sin barndom, frihet och självständighet. ActionAid arbetar världen över för att få stopp på barnäktenskap.


Vi arbetar mot kvinnlig könsstympning i Sverige och i världen

Varför sker kvinnlig könsstympning? Övergreppet är ett sätt att utöva makt över kvinnors kroppar, sexualitet och frihet. För att förändra attityder är det viktigt att arbeta på lokal nivå tillsammans med människor som utövar traditionen. I Sverige har vi bidragit i arbetet med den nationella handlingsplanen mot kvinnlig könsstympning.


Möt våra fantastiska kvinnorättskämpar

Vi tror på människors förmåga att organisera sig och protestera mot orättvisor och förtryck. Vi mobiliserar och samverkar med lokala kvinnorättsorganisationer världen över för att bekämpa orättvisor och ojämlikhet.

Möt några av våra fantastiska kvinnorättskämpar! 


Stöd vårt arbete

Genom att stödja ActionAids arbete står du upp för flickors och kvinnors rättigheter. Köp en gåva, bli fadder eller månadsgivare. På så sätt är du med i kampen för flickors och kvinnors rättigheter varje dag, varje månad, året runt.

ActionAid-bli-månadsgivare


Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli månadsgivare

Om oss