Skip to the content

Berättelser om arbetet mot FGM världen över

ActionAid arbetar i nio afrikanska länder för att stoppa bruket av kvinnlig könsstympning (FGM). Arbetet mot kvinnlig könsstympning fortsätter att expandera och idag är ActionAid Sverige aktiva med frågan tillsammans med andra länder i Europa. Här hittar du berättelser som beskriver den kamp mot FGM som bedrivs på olika platser världen över.