Vårt arbete

ActionAid arbetar i 46 länder med att bekämpa fattigdom och orättvisor.

FOKUS PÅ FLICKOR OCH KVINNOR

I vårt arbete fokuserar vi på fyra områden som alla är centrala för att stärka flickors och kvinnors rättigheter och minska fattigdom och orättvisor.

 

Läs mer om respektive område nedan.