Skip to the content

35 procent av alla kvinnor i världen utsätts för våld och var femte kvinna kommer någon gång utsättas för våldtäkt. Detta måste få ett stopp! Världen över höjer kvinnor sina röster för rättvisa. Låt oss tillsammans höras ännu högre. Bli månadsgivare idag!

 

Hur arbetar ActionAid mot våldet?


Vi måste växla upp!

Våld mot kvinnor är ett globalt problem som förekommer på alla kontinenter och i alla samhällsklasser. Det sker i hemmet, på arbetsplatsen och i det offentliga rummet. 

ActionAid arbetar tillsammans med kvinnorättsorganisationer världen över för att bekämpa våld mot kvinnor. Vi driver påverkansarbete för att regeringar och beslutsfattare ska skärpa lagar mot förövare och ta sitt ansvar att stoppa alla former av könsbaserat våld. Vi skapar säkra platser för kvinnor som blivit utsatta och ser till att de får samtalsstöd, juridisk hjälp och medicinsk vård.

Vi arbetar också för att sprida kunskap och skapa långsiktiga attitydförändringar. Det är ett arbete som involverar både kvinnorna som utsätts för våld och deras anhöriga, men framför allt pojkar och män i de samhällen där vi arbetar. Ofta handlar det om insatser som tar tid och som kräver kunskap, tålamod och mod. Men med rätt metoder kan vi uppnå resultat och vi ger aldrig upp.

Kampen för förändring måste växlas upp - Var med i kampen och bli månadsgivare idag! 

 


Min Kropp Min Rätt

Alla kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp, men detta är tyvärr inte verklighet för miljontals kvinnor världen över. Varje dag våldtas och mördas kvinnor bara på grund av sitt kön. Det räcker nu!

ActionAid samverkar med kvinnorättskämpar världen över som varje dag outtröttligt kämpar för sina rättigheter. Läs om deras kamp här.Vart går pengarna?

Som månadsgivare är du med och bekämpar alla former av våld mot kvinnor. 77% av pengarna går direkt till detta viktiga ändamål. Bli månadsgivare idag! 


Det räcker nu!

Varje dag hotas och tystas kvinnor bara för att de är kvinnor. Var med oss i kampen för en jämställd värld fri från våld och förtryck. Som månadsgivare hos ActionAid stöttar du kvinnorättskämpar som världen över kämpar för sina rättigheter.