Skip to the content

Syraattacker är en fruktansvärd form av våld, där syra eller annat frätande ämne kastas mot en person - oftast en kvinna eller en flicka - med avsikt att tortera, skada eller döda dem.

De vanligaste orsakerna till syraattacker är att kvinnan eller flickan vägrat att gifta sig med en man eller nekat honom sex. För att visa sin makt och tillintetgöra kvinnornas möjlighet att någonsin kunna leva ett normalt liv igen utför mannen detta fruktansvärda våldsdåd som skadar kvinnan för livet.

Globalt sker cirka 1 500 syraattacker per år och 80 procent av dessa riktas mot flickor och kvinnor. Då brotten inte alltid rapporteras av rädsla för repressalier kan mörkertalet vara stort. Indien, Pakistan och Bangladesh är tre länder där syraattacker förekommer, dels för att syran är lätt att få tag i och dels för att straffen är så låga.

I de flesta fall siktar förövaren medvetet mot ansiktet eftersom kvinnans ansikte ses som heligt. Hennes utseende blir då ett offentligt tecken på skam, vilket gör det svårt för henne att gifta sig eller få anställning. 


Hur arbetar ActionAid mot våldet?


Bangladesh - så arbetar ActionAid

I Bangladesh har tusentals syraattacker skett de senaste åren. Detta inkluderar även unga tjejer som försöker fly tvångsäktenskap. ActionAid arbetar här tillsammans med andra gräsrotsorganisationer för att stoppa attackerna. Målet med arbetet är att se till att kvinnor som överlevt syraattacker får det stöd och den rättvisa som de förtjänar och kämpa för att lagar och attityder förändras så att förövarna straffas och attackerna upphör.

I Bangladesh har ActionAids nätverk för syraattack-överlevare funnits sedan 2004. Nätverket erbjuder bland annat gemenskap och psykologiskt stöd för de som utsätts, vilket har resulterat i att många har vågat bryta isoleringen och börjat prata öppet om sina erfarenheter. 10 år efter att nätverkat grundades hade attackerna minskat med 70 procent i de områden där ActionAid är aktiva.

Nurun Nahar

Nurun Nahar arbetar på ActionAid Bangladesh och ansvarar för frågor om jämställdhet och kvinnors egenmakt. Hon är själv överlevare efter en attack.

”Samhället behandlar inte kvinnor som utsatts för syraattacker bra”, berättar hon. ”De talar om dem bakom deras rygg, så de här kvinnorna lämnar sällan sina hem. Skolorna  ger heller inte något extra stöd så många kommer aldrig tillbaka till skolan efter en attack. Inte heller flickans eller kvinnans familj är särskilt stöttande utan skyller ofta på offret. De tror att om syraattacken inte hade hänt, skulle familjen inte behöva skämmas på det här sättet, eller ha så höga läkemedelskostnader."

”Jag kunde känna hopplösheten bland utsatta kvinnorna och att de inte hade förtroende för samhället. Därför försökte jag förklara för dem hur jag hade förändrat mitt liv och visa dem att om de kan förändra sitt tänkande kan de också förändra sitt liv.”

Nurum Nahars förhoppning är att nätverket ska bidra till att stoppa attackerna, att de överlevande kan röra sig fritt i landet och att samhället accepterar dem.

”Jag vill se överlevare av syraattacker i regeringspositioner, jag vill se dem i parlamentet. Det är min dröm.”35 procent av alla kvinnor i världen utsätts för våld och var femte kvinna kommer någon gång utsättas för våldtäkt. Detta måste få ett stopp! Världen över höjer kvinnor sina röster för rättvisa. Låt oss tillsammans höras ännu högre. Bli månadsgivare idag!

 

Vi måste växla upp!

Våld mot kvinnor är ett globalt problem som förekommer på alla kontinenter och i alla samhällsklasser. Det sker i hemmet, på arbetsplatsen och i det offentliga rummet. 

ActionAid arbetar tillsammans med kvinnorättsorganisationer världen över för att bekämpa våld mot kvinnor. Vi driver påverkansarbete för att regeringar och beslutsfattare ska skärpa lagar mot förövare och ta sitt ansvar att stoppa alla former av könsbaserat våld. Vi skapar säkra platser för kvinnor som blivit utsatta och ser till att de får samtalsstöd, juridisk hjälp och medicinsk vård.

Vi arbetar också för att sprida kunskap och skapa långsiktiga attitydförändringar. Det är ett arbete som involverar både kvinnorna som utsätts för våld och deras anhöriga, men framför allt pojkar och män i de samhällen där vi arbetar. Ofta handlar det om insatser som tar tid och som kräver kunskap, tålamod och mod. Men med rätt metoder kan vi uppnå resultat och vi ger aldrig upp.

Kampen för förändring måste växlas upp - Var med i kampen och bli månadsgivare idag! 

 


Min Kropp Min Rätt

Alla kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp, men detta är tyvärr inte verklighet för miljontals kvinnor världen över. Varje dag våldtas och mördas kvinnor bara på grund av sitt kön. Det räcker nu!

ActionAid samverkar med kvinnorättskämpar världen över som varje dag outtröttligt kämpar för sina rättigheter. Läs om deras kamp här.
Det räcker nu!

Varje dag hotas och tystas kvinnor bara för att de är kvinnor. Var med oss i kampen för en jämställd värld fri från våld och förtryck. Som månadsgivare hos ActionAid stöttar du kvinnorättskämpar som världen över kämpar för sina rättigheter.