Skip to main content
stödföretag till ActionAid

Bli stödföretag till ActionAid

Från 25 000 kr per år

Här är exempel på vad 25 000 kronor kan räcka till:

  • Betala fem familjers hushållskostnader under ett år i Afghanistan.
  • Ge 75 kvinnor i Sydafrika, verktyg för att kunna plantera grödor så att de kan säkerställa en hållbar livsmedelsförsörjning för sin familj.
  • Betala för lokala åtgärder som minskar riskerna och skadorna i samband med en katastrof i Kambodja. Det kan till exempel handla om att bygga översvämningsskydd, plantera skyddande mangroveskogar och gräva speciella kanaler för att avleda vatten så att det inte kan skada grödor.

Ni får också:

  • Diplom 
  • Inbjudan till ActionAid event.

För mer information, kontakta oss på info@actionaid.se eller 08-615 55 50 (växel)