Skip to the content

Tack för att du delar mensskydd med flickor i nöd

Vi är väldigt glada och tacksamma över det enorma gensvar vi fått på insamlingen till Cox's Bazar i maj. Stödet om totalt 126 259 kr har inneburit att vi kommer kunna förmedla 1820 mensskydd och 344 hygienkit i flyktinglägret i södra Bangladesh. 


Fortsätt stötta flickors rätt till mensskydd

Varje gåva räknas och vi är tacksamma för det stöd du har möjlighet att ge, både som månadsgivare och via enskilda gåvor. En engångsgåva är en fantastisk början, men precis som mensen kommer månadsvis är vi tacksamma för månatligt stöd. Orättvisor och fattigdom kopplat till mens är ett långvarigt problem som kräver långvariga insatser, därför är vi så tacksamma för regelbundet stöd. 

Som månadsgivare hjälper du oss att långsiktigt planera vår verksamhet och bidra med verklig långsiktig förändring 

 


Flickor har rätt att gå i skolan

För ActionAid är det en självklarhet att flickor inte ska diskrimineras eller missa skolan på grund av att de har mens. På många platser där vi arbetar ser vi vilken enorm skillnad ordentliga mensskydd, toaletter och ökad kunskap om mens kan göra för att flickor ska kunna gå i skolan i samma utsträckning som pojkar. Därför sprider vi information för att motarbeta tabun och okunskap kring mens. Vi arbetar också för att skolor ska tillhandahålla mensskydd och ha tillgång till toaletter.

I bland annat Nyanga, Zimbabwe (bilden) har vårt arbete gett resultat och flera skolor erbjuder nu gratis mensskydd till alla flickor så att de inte ska missa undervisning på grund av att de har mens.


Vad gör ActionAid?

 

  • Delar ut mensskydd vid kriser och katastrofer. Vi är till exempel verksamma i flyktinglägret i Cox’s Bazaar, Bangladesh, dit Rohingyabefolkningen flytt från Myanmar. I kriser och katastrofer är vårt främsta fokus krishantering samt att se till att flickor och kvinnor känner sig trygga. Förutom det vanliga stödet som inkluderar rent vatten, mat, tak över huvudet osv, delar vi ut bindor, tvål, trosor, ficklampa, tofflor, tandborste och tandkräm. 

 

  • Skapar trygga platser och rum där kvinnor och tjejer kan hantera sin mens med värdighet. I krissituationer handlar det till stor del att skapa separata duschutrymmen och toaletter. Allt sådant arbete leds av kvinnor, för att kvinnorna ska känna sig trygga. I det långsiktiga arbetet skapar vi framförallt trygga rum i skolor – något som fått otroligt positiv respons och verkligen gett effekt. Det förhindrar missade skoldagar, avhopp och skam kring mens. I de trygga rummen finns bland annat bindor, duschutrymme och säng

 

  • Minskar stigmatiseringen kring mens. Det är otroligt viktigt för att flickor ska känna sig trygga, inte skämmas för det mest naturliga och även för att pojkar ska respektera och inte reta sina klasskamrater som har mens, vilket också är en orsak till skolavhopp. Vi arbetar främst med informationsspridning och kunskapsökning – inte enbart gällande mens utan även om kringliggande ämnen såsom graviditet, sex, infektionssjukdomar och risker. Det skapar i sin tur ett tryggare skolklimat.

 

  • Främjar entreprenörskap och sysselsättningen för kvinnor – och samtidigt öka tillgängligheten av ordentliga mensskydd. Ett exempel på detta är en kvinna på Västbanken i Palestina som länge varit delaktig i en kvinnogrupp som ActionAid driver. Hon har nu lyckats öppna sin egen butik där hon säljer ett flertal produkter, bland annat bindor. Det var förut en bristvara men nu säljs de till överkomliga priser i hennes butik. 

Så har vi räknat

Priserna som presenteras är exempel på vad din gåva räcker till. 

För 96 kr kan vi förse fyra flickor med mensskydd under en månad. Det innefattar kostnader för distribution och även information för de flickor som precis börjat menstruera och inte fått kunskap om hur mensskydd ska användas. 

För 240 kr kan vi dela ut hygienkit. De innehåller det mest grundläggande mensskydd, tvål, vatten, trosor och vad som behövs för att klara sin hygien. Men kitet innehåller också ofta saker som visselpipa och ficklampa. I katastrofer ökar ofta flickors och kvinnors utsatthet. En visselpipa är ett enkelt sätt att påkalla uppmärksamhet om man utsätts för våld. En ficklampa är ett nödvändigt hjälpmedel för att kunna ta sig till toaletter som ligger långt från hemmet. Mens är en fråga som fortfarande omfattas av tabun, därför väljer många flickor och kvinnor att i skydd av mörkret sköta sin hygien. Men det ökar också deras utsatthet för våld och övergrepp. 


Vart går pengarna?

Våra insamlade medel bekämpar sociala orättvisor, ojämlikhet och fattigdom. 79% av pengarna går direkt till ändamålet.