Skip to the content

Sabita – En stark ledare från Bangladesh

Södra Bangladesh är hårt drabbat av klimatförändringar. Sabita Rani bor i distriktet Kalapara Upazilla i södra Bangladesh och var på plats när cyklonen Mahasen slog till 2013. Den våldsamma stormen lämnade människorna i Sabitas område utan hem, utan tillräckligt med mat och vatten och utan någon som helst hjälp från staten.

Åren innan cyklonen hade kvinnors ledarskap och beredskap stärkts i området. Genom ActionAid hade kvinnorna fått verktyg och praktisk träning i hur man leder en katastrofinsats och tack vare detta fördes 500 personer i säkerhet innan stormen kom. Efter cyklonen tog kvinnorna snabbt fram en återuppbyggnadsplan och samlade ihop resurser för att direkt påbörja arbetet.

Kvinnors delaktighet i samhället har förbättrats markant av att vara med i katastrofarbetet. Kvinnor som tidigare aldrig lämnat sina hem var några av de första att delta i katastrofberedskapsinitiativen. Samtidigt har samhället idag en mycket bättre beredskap mot kris och katastrof.  

Idag är Sabita ledare i ett katastrofberedskapsteam, vilket har förändrat hennes liv:

”Varje gång en nödsituation är på ingång kontaktar jag mitt nätverk och ger dem råd och förslag om vilka insatser vi behöver göra och vem som ska göra vad. Alla lyssnar på vad jag säger. Jag är så stolt över hur långt jag har kommit och över allt jag är kapabel till”. Sabita 


Katastrofen ledde till en ny försörjning

Hildas familj drabbades hårt av cyklonen Idai då familjens hem och bananodlingar förstördes. Hilda försörjer nu familjen genom att föda upp höns.

En viktig del av ActionAids responsarbete är att utbilda kvinnliga ledare på lokal nivå för att samhällena ska få en snabbare och bättre återhämtning.

– Jag utbildar andra kvinnor i att hitta försörjningsmöjligheter, att inte vänta på hjälp och matpaket. Vi kan plantera grödor på den mark som inte förstördes av cyklonen. Nu när vägarna är framkomliga igen kan vi ta oss till in till byn för att sälja produkter som efterfrågas i grannlandet Moçambique. När vi kvinnor blir självförsörjande ska ingen längre behöva utsättas för våld eller tvingas sälja sex för att få mat, säger Hilda.

Hilda utbildar idag andra kvinnor i att hitta nya försörjningsmöjligheter

Luijah

Luijah har arbetat med ActionAid Kenya i över tio år. 

Hon har vid olika katastrofer och nödsituationer koordinerat matdistribution till familjer. 

"Jag är stolt och glad över att vara en stark kvinnlig ledare i vårt område" säger Luijah. "Genom vårt program för matdistribution stärks kvinnor i deras hushåll eftersom de är ansvariga för maten. Tidigare var det alltid männen som hade makten över pengarna och kvinnor lämnades utan inflytande. 

Kvinnorna har idag helhetsansvaret över insatserna i katastrofsituationer. "Jag har sett många förändringar i vårt område. Kvinnor vill arbeta och vara självständiga. Genom vårt arbete stärks kvinnor och de kan försörja sig själva och sina familjer".