Skip to the content

Föreställ dig att vara höggravid när en jordbävning slår till. 

Eller att ha mens i ett flyktingläger som saknar tillgång till rent vatten och avskilda utrymmen. 

Flickors och kvinnors särskilda behov under kriser och humanitära insatser förbises ofta vilket gör att de drabbas oproportionerligt hårt av katastrofer. Men det måste inte vara så.


Årets julklapp - Ge världen fler kvinnliga ledare

Att kunna läsa, ha tillgång till samhällsviktig information, rent vatten och hälsovård kan vara avgörande för hur väl du klarar dig vid en katastrof. Därför utbildar ActionAid kvinnor i ledarskap och katastrofberedskap för att de ska kunna ta ledande roller i våra katastrofinsatser och verka för att flickors, kvinnors och andra utsatta gruppers behov tillgodoses. Det är insatser som räddar liv och skapar en mer jämställd och rättvis värld.

Låt årets julklapp bidra till att fler kvinnor kan leda katastrofinsatser- en gåva som räddar liv!


Det här ingår i en utbildning

ActionAid utbildar kvinnor i ledarskap och katastrofberedskap för att de själva ska kunna ta ledande roller i våra katastrofinsatser och verka för att flickors, kvinnors och andra utsatta gruppers behov tillgodoses. 

Utbildningarna bidrar med kunskaper för:

- att identifiera behov

- säker informationsspridning 

- att dela ut förnödenheter på ett säkert sätt.

De deltagande kvinnorna får även kunskaper för att ge psykosocialt stöd, att hänvisa till andra instanser och att skapa säkra utrymmen till sig själva och andra utsatta grupper. 


Så arbetar ActionAid i katastrofer


Ert företag kan göra skillnad!

Vill ditt företag investera i kvinnors ledarskap i katastrofer? Självklart går det bra att välja bland gåvorna i gåvoshoppen. De digitala gåvobevisen utformas automatiskt med gåvans namn och antalet gåvor. Vill du att vi utformar något för just er gör vi det gärna. Maila kalle.larsson@actionaid.org eller ring 0720-504 802

Som tack för ert stöd får ni ett fint diplom samt mailbanners och färdiga inlägg till sociala medier, som ni kan använda under julen som bevis på ert ställningstagande. Ni ser några exempel på bilden här intill. 


Kvinnors inflytande ökar

Genom att leda katastrofinsatser får kvinnor mer inflytande över beslut som påverkar deras liv och grunden till ett mer jämställt och rättvist samhälle läggs. Några exempel på vilka effekter kvinnors ledarskap i katastrof kan ha:

  • När kvinnor tar ledande positioner i kriser ökar deras inflytande och makt i samhället i stort. De får större möjlighet att företräda sig själva och kan lättare nå självförsörjning och självständighet.
  • Kvinnor som går utbildningen tar ofta ledande roller även efter katastrofen.
  • Forskning visar att när kvinnor leder insatserna görs fler satsningar på flickors utbildning och kvinnors hälsa och trygghet, och tillgången till rent vatten och mat ökar. Mödra- och barnadödligheten minskar och flickor och kvinnor skyddas från våld och övergrepp.
  • Studier visar att när fattiga kvinnors inkomst ökar investerar de 90 procent av intäkterna i mat, utbildning och hälsa.


Våldet ökar under katastrofer

Ismene arbetar med ActionAid sedan hon involverades i responsen efter Hurricane Matthew, i oktober 2016. 

"Jag är civilingenjör och socialarbetare. Och jag är feminist!" Ismene är blandat ansvarig för ActionAids byggprojekt, både under katastrofer och i återuppbyggnaden, där så kallade säkra utrymmen för kvinnor och barn byggs. 

"Under och efter en katastrof ser vi ofta hur våldet ökar. Framförallt ökar våld och övergrepp mot kvinnor. Detta samtidigt som kvinnor diskrimineras och exkluderas. Därför är det så viktigt att kvinnor engageras och får leda insatserna". 


Fler kvinnliga ledarförebilder

Världen över samarbetar vi med kvinnor som på olika sätt leder och driver arbetet för ett mer jämställt och rättvist samhälle. Ta del av några av deras berättelser här.

Det fattas kvinnliga ledare - överallt