Skip to the content

Torkan på Afrikas horn

Situationen för miljontals människor i bland annat Etiopien, Uganda, Kenya och Somalia är fortsatt akut. I modern historia har det aldrig funnits så stora behov av mat och vatten på så många platser samtidigt, som det gör nu. Ett omfattande kolerautbrott i torkans fotspår förvärrar läget ytterligare.

De mest utsatta i krisens spår är kvinnor och flickor. Mödrar begränsas till att bara äta en måltid om dagen för att få maten att räcka till hela familjen och våld och trakasserier följer i spåren av att kvinnor måste gå långa sträckor i sitt sökande efter vatten. FN varnar för en av de största humanitära katastroferna sedan FN:s bildande.

Torkan är ett resultat av förra årets brist på regn vilket utarmat betesmarker och orsakat en kraftig minskning i jordbruksproduktionen. Om inte en massiv och snabb mobilisering av humanitärt bistånd sker kan svält snart vara ett faktum för miljontals människor.

Ett omfattande kolerautbrott i Somalia har nu ytterligare förvärrat den humanitära kris som orsakats av torkan. Kolerasmittan sprids snabbt i de bosättningar befolkade av människor som tvingats på flykt till följd av torkan. Där saknas fungerande toalett- och tvättmöjligheter och detta i kombination med den senaste tidens regn orsakar smittans snabba spridningsförlopp. Det har rapporterats att 10 277 personer insjuknat i kolera och hittills i år har 265 dödsfall registrerats, varav 208 dödsfall inträffat i Togdheer-regionen där ActionAid arbetar. I nuläget rapporteras dagligen 178 nya kolerafall i området. Situationen är oroväckande då koleran sprider sig över hela landet och regeringen saknar både kapacitet och expertis för att hantera utbrottet.

ActionAid finns på plats

ActionAid mobiliserar resurser för att ge humanitärt bistånd inriktat på de mest akuta behoven, för att kunna rädda liv och säkra människors försörjningsmöjligheter. Vid en katastrof i denna omfattning sker vårt arbete i två faser; under den första fasen ligger fokus på att se till att människor i de värst drabbade områden har tillgång till rent vatten och mat, och den andra fasen på att bygga upp motståndskraften mot nya katastrofer.

Vi kombinerar i nuläget koleraförebyggande insatser med det redan befintliga katastrofarbetet som påbörjats i och med torkan i regionen. Arbetet handlar om att distribuera hygienpaket, myggnät, vattenreningstabletter och om att informera om koleraförebyggande. ActionAid koordinerar insatserna tillsammans med partnerorganisation och når ut till människorna i 17 byar och samhällen Togdheer- och Sanaag-regionerna.

För att kunna hjälpa så många som möjligt behöver vi ditt stöd!

Sätt in valfritt belopp genom att klicka här! eller använd något av följande betalningssätt:

Swish: Nummer 900 08 37 (ange "Torka Afrikas horn" i meddelandet)

SMS: Skicka ”ActionAid Afrikas horn” till nummer 72970. Belopp: 100 kr

Plusgiro 90 00 83-7 (märk gåvan ”Torka vid Afrikas horn”)

Du kan också starta en egen insamling för Afrikas horn genom att Klicka här.