Skip to the content

Vi finns på plats före, under och efter en katastrof

Allt fler människor i världen drabbas av naturkatastrofer och konflikter. Värst drabbade är människor som varken får tillgång till information eller delta i beslutsfattande - kvinnor och flickor drabbas oproportionerligt stort. Katastrofarbete är med andra även en fråga om rättigheter.
ActionAid Sveriges katastroffond

Med hjälp av katastroffonden är vi beredda att svara upp när katastrofen sker och att bistå där behovet är störst med ekonomiskt stöd redan inom 48 timmar. Vi räddar liv, ger praktiskt stöd och försäkrar oss om att de som bor på platsen ska ha inflytande på återuppbyggandet.Ge bort en get

Här arbetar vi

Bli månadsgivare

Om oss