Skip to the content

Låt fler flickor återvända till skolan efter covid-19

För flickor som lever i fattigdom kan skolan både vara en källa till viktig kunskap och en livlina som minskar risken för barnäktenskap, graviditet, våld och övergrepp. Coronapandemin har gjort att miljontals flickor riskerar att falla ur skolan permanent. Det vill vi ändra på – och vi behöver ditt stöd.

I en kartläggning från ActionAid* vittnar tre av fem lärare om högre bortfall av flickor i skolan efter att covid-19 bröt ut. Det enskilt största problemet som lyfts fram är att föräldrarna inte längre har råd att betala sina döttrars skolgång. Även om utbildning är gratis i många länder omgärdas skolgången ofta av andra kostnader. Det kan handla om allt från en obligatorisk skoluniform till skolböcker och annat grundläggande material.

ActionAid arbetar på flera olika sätt för att främja flickors möjlighet att gå i skolan. Bland annat arbetar vi med att förändra attityder och normer som ofta är den grundläggande orsaken till att flickors skolgång inte prioriteras i samma utsträckning som pojkars. Vi ser även till att flickor kan ta sig till och från skolan på ett säkert sätt, att de har tillgång till mensskydd och toaletter i skolan samt att de får tillgång till den skolutrustning som krävs. 

Du kan delta i arbetet genom att skänka en gåva som faktiskt kan vara den avgörande skillnaden för en flickas framtid.

För 78 kronor kan en flicka i Nigeria få tillgång till skolböcker, pennor, kläder och matematik-material.

För 183 kronor kan en flicka i Bangladesh få den obligatoriska skoluniformen som möjliggör fortsatt skolgång.

Klicka här eller swisha en gåva direkt till 900 08 37. Tack för ditt stöd!

*Undersökningen genomfördes 2020 och bygger på intervjuer med 130 lärare i 14 länder. Länderna är: Bangladesh, Brasilien, Kambodja, Etiopien, Ghana, Indien, Kenya, Malawi, Moçambique, Nepal, Nigeria, Rwanda, Somaliland och Zimbabwe.Därför är flickors utbildning en god investering

  • När flickor går i skolan minskar andelen barnäktenskap. I 18 av de 20 länder som har högst förekomst av barnäktenskap löper flickor utan utbildning sex gånger så stor risk att gifta sig som barn, än flickor med gymnasieutbildning.

  • Utbildning ger flickor färdigheter de behöver för att ta ledarroller när de växer upp, inklusive politiska positioner. Som ledare är kvinnor dessutom mer benägna att förespråka politik som gynna familjelivet och samhällslivet, som till exempel utbildning av flickor.

  • Kvinnor med högre utbildning tenderar att tjäna mer, få bättre jobb och investera sina inkomster i sina familjer.


Vart går pengarna?

Våra insamlade medel bekämpar sociala orättvisor, ojämlikhet och fattigdom. 79% av pengarna går direkt till ändamålet.