Skip to the content

Salamatu – en kvinnorättsaktivist från Ghana

Salamatu Shiraz är 22 år gammal och har vuxit upp i Tamale inorra Ghana. Hon brinner för flickors rätt till utbildning. Salamatuengagemang började redan i grundskolan då hon ifrågasatte patriarkala strukturer och hade laddade debatter med både lärare och pojkar. Hon vägrade acceptera det begränsade utrymmet flickor systematiskt blev tilldelade. Sedan dess har hon arbetat aktivt för att sprida kunskap och stärka flickors rättigheter.

Ett starkt engagemang för flickors utbildning

De höga skolavgifterna i Ghana gjorde att det var svårt för Salamatus mamma att finansiera hennes utbildning. Salamatu åtog sig då själv att betala sina skolavgifter genom att sälja bröd på den lokala marknaden. När hon började högstadiet ombads hon dessutom att själv finansiera sin utrustning på grund av stora resursbrister. Det var stolar, bord och böcker som fattades. Genom att söka finansiering från organisationer som sponsrar flickors rätt till utbildning lyckades Salamatu betala vad som behövdes och kunde fortsätta sin utbildning. Trots de många utmaningarna som Salamatu mött under sin skolgång har hon alltid vägrat att ge upp. 2015 kom hon i kontakt med ActionAid i Ghana i samband med en kampanj om barns rätt till utbildning. Kampanjen gav Salamatu en chans ett höja sin röst och berätta om sina egna erfarenheter av det bristfälliga skolsystemet i Ghana.

”Jag har själv varit drabbad, idag har jag kraften att stå upp för andra”, säger Salamatu.


Sabita – En stark ledare från Bangladesh

Södra Bangladesh är hårt drabbat av klimatförändringar. Sabita Rani bor i distriktet Kalapara Upazilla i södra Bangladesh och var på plats när cyklonen Mahasen slog till 2013. Den våldsamma stormen lämnade människorna i Sabitas område utan hem, utan tillräckligt med mat och vatten och utan någon som helst hjälp från staten.

Åren innan cyklonen hade kvinnors ledarskap och beredskap stärkts i området. Genom ActionAid hade kvinnorna fått verktyg och praktisk träning i hur man leder en katastrofinsats och tack vare detta fördes 500 personer i säkerhet innan stormen kom. Efter cyklonen tog kvinnorna snabbt fram en återuppbyggnadsplan och samlade ihop resurser för att direkt påbörja arbetet.

Kvinnors delaktighet i samhället har förbättrats markant av att vara med i katastrofarbetet. Kvinnor som tidigare aldrig lämnat sina hem var några av de första att delta i katastrofberedskapsinitiativen. Samtidigt har samhället idag en mycket bättre beredskap mot kris och katastrof.  

Idag är Sabita ledare i ett katastrofberedskapsteam, vilket har förändrat hennes liv:

”Varje gång en nödsituation är på ingång kontaktar jag mitt nätverk och ger dem råd och förslag om vilka insatser vi behöver göra och vem som ska göra vad. Alla lyssnar på vad jag säger. Jag är så stolt över hur långt jag har kommit och över allt jag är kapabel till”. Sabita 


Möt Najiba – en orädd kvinnorättsförsvarare

En av tre kvinnor upplever våld under sin livstid. Samtidigt ser vi tusentals orädda som leder kampen mot våldet. Najiba från Afghanistan arbetar som juridisk handläggare för kvinnor och ger hopp till tusentals i ett av de farligaste länderna i världen.

Najiba har ägnat sitt liv åt att försvara kvinnor.

Najiba tvingades hoppa av skolan när hon blev bortgift som tonåring. Hon blev förkrossad av att se samma sak hända med många andra flickor runt omkring sig.

”Min dröm var att bli en god förkämpe för kvinnors rättigheter i Afghanistan. Jag såg föräldrar som inte tillät sina döttrar att börja skolan eller tvingade dem att hoppa av i tidig ålder för att bli bortgifta och utsättas för övergrepp av sina makar och andra nära släktingar. Det gjorde mig väldigt ont och jag bestämde mig för att kämpa för dem.”

Najiba kom i kontakt med ActionAid och blev erbjuden en rättslig utbildning. Sedan dess har Najiba ägnat sitt liv åt att stödja och representera kvinnorna i sitt land. I samarbete med ActionAid ger hon juridiskt stöd till kvinnor i Afghanistan och medlar i tvister för att skydda kvinnor från våld. Idag är hon också chef för ett skyddat boende där kvinnor kan leva trygga utan att utsättas för hot och våld. Samtidigt som Najiba driver skyddsboendet och ger juridiskt och psykologiskt stöd till kvinnorna som bor där, studerar hon till att bli advokat.

Om sitt arbete på skyddsboendet säger Najiba: "Jag gör det rätta, det är bara vi som kan stötta dessa kvinnor”.