Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Riktlinjer för samarbete

  ActionAid söker samarbeten med företag som delar våra värderingar och som lägger stor vikt vid CSR- och hållbarhetsfrågor.

  Ett proaktivt jämställdhetsarbete och en vilja att motarbeta de orättvisor som finns i världen ser vi som en självklar hållning hos en potentiell samarbetspartner. ActionAid arbetar bara med företag som följer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO-konventionen gällande arbetsvillkor och rättigheter.

  Inför varje samarbete görs en riskanalys och en genomlysning som utgår från Actionids riktlinjer för företagssamarbete. Denna genomlysning berör företagets etik och ansvar och tar bland annat upp följande områden:

  • Miljö och klimat
  • Arbetsvillkor
  • Skatteplanering och korruption

  Vid långsiktiga partnerskap görs kontinuerliga riskbedömningar av samarbetet.

  Kontakta vår insamlingsansvarig Kalle Larsson om ni har frågor kalle.larsson@actionaid.org eller telefon 08-615 55 57