Skip to the content

Ledamöter

Pia Gideon - ordförande - har en bakgrund från Ericsson-koncernen där hon haft ledande positioner och bland annat ansvarat för frågor som rör Corporate Social Responsibility. Hon har också varit verksam som journalist under 10 år. Pia är utbildad civilekonom och sjuksköterska. Idag har hon uppdrag som ordförande och styrelseledamot i både statliga, noterade och privata företag. Hon verkar också som mentor för kvinnliga ledare i både Sverige och USA. 

 

Benedicte Berner - har en värdefull kombination av akademiska meriter och praktisk erfarenhet av att arbeta fält. Hon undervisar i media och demokrati vid Institut d’Etudes Politiques de Paris. Tidigare har hon arbetat på Internationella Röda Korset och IOM (International Organization for Migration) i Moskva och som chef för internationella frågor vid Europeiska medieinstitutet. Hon har även arbetat som genderkonsult inom Sida-finansierade jämställdhetsprojekt.

 

Bengt Ekman - har arbetat på Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen, Stockholms läns landsting och sedan 1979 på Sida där han haft flera ledande befattningar. Han har bland annat lett Sveriges medverkan i en internationell arbetsgrupp om bistånds-effektivisering. Bengt har varit ansvarig för utarbetande av OECD/DAC Good Practices avseende redovisning och revision inom utvecklingssamarbete och för att i samarbete med EU-kommissionen ta fram en policy för fokusering av biståndet. Han har också varit ordförande i styrelsen för Three Diseases Fund, Myanmar.

 

Marika Hjerten - har en bred erfarenhet av ekonomi och finansfrågor från företag som Spotify och Telia. Hon har även styrelseerfarenhet från Alla Kvinnors Hus, Sveriges största kvinnojour.

 

Helya Houshmand - är grundare och VD för kommunikationsbyrån Story Relations. Hon är utbildad vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Université Panthéon Assas i Paris, inom nationalekonomi med inriktning på "Development Economics". Helya är medgrundare till ideella och partipolitiskt obundna föreningen EUP (Europeiska Ungdomsparlamentet i Sverige). Hon har också arbetat ideellt som redaktör för den digitala tidningen Europe & Me, en satsning för att främja kulturellt utbyte mellan unga vuxna i Europa. Projektet vann Karlspriset för unga år 2011. År 2014 utsågs Helya tilll en av Framtidens Kvinnliga Ledare år 2014 av chefsorganisationen Ledarna. 

 

Frida Dunger Johnsson - har en masterexamen i internationella utvecklings- och kulturstudier och har arbetat som verkställande direktör, konsult, projektledare, lärare, forskningsassistent och daglig ledare. Hon har arbetat både som lärare och koordinator i projekt för organisationen Humana People to People och som volontär, aktivist och rådsmedlem inom bland annat ActionAid Danmark. Frida Dunger Johnsson arbetar nu som generalsekreterare för Emmaus Stockholm, en ideell organisation som arbetar för fred, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.

 

Cecilia Widebäck West - är civilekonom och har arbetat länge med hållbarhetsfrågor. Med mångårig erfarenhet från bank i olika seniora positioner har Cecilia skapat sig ett stort och brett nätverk. Hon har en bred kunskap avseende risk, finansiering och verksamhetsutveckling och är dessutom kunnig i hållbarhetsfrågor såsom mänskliga rättigheter, miljö och ekonomisk utveckling. Idag arbetar hon som styrelseledamot och rådgivare med uppdrag för såväl statliga som privata företag.

 

Volkan Yesil – biträdande jurist på Nichols & Co Advokatbyrå. De senaste åren har Volkan kämpat för att rättssäkerheten inte ska urholkas inom asylrätten. Han har juristexamen från Uppsala Universitet samt studerat på University of Sydney. Volkan har haft en rad olika engagemang inom civilsamhället, bland inom juridik och utrikesfrågor. Volkan har stor erfarenhet av att representera ensamkommande och unga i sina rättsprocesser och har ett stort nätverk och ett brinnande engagemang för frågorna.

 

Valberedning:
Rita de Castro, ordförande
Hanna Holmberg
Johan Hyltenstam

Kontakta valberedningen på valberedningen@actionaid.org
 

Mötesprotokoll årsmöte maj 2019

Download - File size: 841KB

Mötesprotokoll årsmöte maj 2018

Download - File size: 834KB


Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Här finns vi