Skip to the content

Styrelse ActionAid Sverige

ActionAid Sverige leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Den svenska styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmötena och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen för ActionAid i Sverige arbetar helt ideellt.

Ledamöter

Pia Gideon - ordförande - har en bakgrund från Ericsson-koncernen där hon haft olika ledande positioner och bland annat ansvarat för CSR-frågor internationellt. Hon har också varit verksam som journalist under 10 år. Pia är utbildad civilekonom och sjuksköterska. Idag har hon uppdrag som ordförande och styrelseledamot i både statliga, noterade och privata företag, bland annat Apoteket AB, Klövern AB och MinDoktor.se. Hon verkar också som mentor för kvinnliga ledare i både Sverige och USA. 

Benedicte Berner - har en värdefull kombination av akademiska meriter och praktisk erfarenhet av att arbeta fält. Hon undervisar i media och demokrati vid Institut d’Etudes Politiques de Paris. Tidigare har hon arbetat på Internationella Röda Korset och IOM (International Organization for Migration) i Moskva och som chef för internationella frågor vid Europeiska medieinstitutet. Hon har även arbetat som genderkonsult inom Sida-finansierade jämställdhetsprojekt.

Bengt Ekman - har arbetat på Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen, Stockholms Läns Landsting och sedan 1979 på Sida där han haft flera ledande befattningar. Han har en gedigen internationell erfarenhet i ledande funktioner och har bland annat lett Sveriges medverkan i en internationell arbetsgrupp om bistånds-effektivisering. Bengt har varit ansvarig för utarbetande av OECD/DAC Good Practices avseende redovisning och revision inom utvecklingssamarbete samt för att tillsammans med EU-kommissionen utarbeta en policy för fokusering av biståndet. Han har också varit ordförande i styrelsen för Three Diseases Fund, Myanmar och en rad arbetsgrupper genom åren.

Marie Hallberg - är entreprenör med 22 års erfarenhet i chefsposition (VD, marknads- och PR-chef). Hon har även haft många uppdrag som konsult/rådgivare som har skapat möjligheter att arbeta med olika branscher och områden. Sedan 2012 har Marie drivit egen konsultbyrå, Cambiare International AB, med inriktning på kommunikation och affärsutveckling. Hon har utbildning i psykologi, sociologi och pedagogik från Stockholms Universitet. Innan Marie kom in på kommunikations- och PR-branschen jobbade hon även med ungdomar i missbruk.

Helya Houshmand - är grundare av och VD för kommunikationsbyrån Story Relations. Hon är utbildad vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, samt Université Panthéon Assas i Paris, inom nationalekonomi med inriktning på "Development Economics". Helya har också arbetat med kommunikation på bland andra Star PR Group och Hill & Knowlton. Helya är medgrundare till ideella och partipolitiskt obundna föreningen EUP (Europeiska Ungdomsparlamentet i Sverige). Hon har också arbetat ideellt som redaktör för den digitala tidningen Europe & Me, en satsning för att främja kulturellt utbyte mellan unga vuxna i Europa. Projektet vann Karlspriset för unga år 2011. År 2014 utsågs Helya tilll en av Framtidens Kvinnliga Ledare år 2014 av chefsorganisationen Ledarna. 

Frida Dunger Johnsson har en masterexamen i internationella utvecklings- och kulturstudier och en bred erfarenhet som verkställande direktör, konsult, projektledare, lärare, forskningsassistent och daglig ledare. Hon har också en bred erfarenhet från biståndsarbete, både som lärare och koordinator i projekt för organisationen Humana People to People och som volontär, aktivist och rådsmedlem inom bland annat ActionAid Danmark. Frida Dunger Johnsson genomförde en undersökning av de sociala och politiska dynamikerna i Georgien, i relation till minoriteterna i landet. Hon arbetar nu som Generalsekreterare för Emmaus Stockholm, en ideell organisation som med insamlade medel från second hand-försäljning arbetar för fred, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.

Shantana Shahid - arbetar med internationell utveckling, politik och påverkan. Hon har bland annat jobbat med demokratiaktivister i Myanmar genom Svenska Burmakommittén och med hygien- och sanitetsfrågor i Guinea-Bissau genom UNICEF. Hon har även ett aktivt engagemang på hemmaplan och har varit ideellt verksam i exempelvis UF Stockholm och RKUF. Shantana har en master i internationell politik från SOAS, London, och läser in en master i kommunikation på Malmö högskola.

Cecilia Widebeck West – är civilekonom och har arbetat länge med hållbarhetsfrågor. Som ansvarig för relationer med stora företag har Cecilia under många år skapat sig ett stort och brett nätverk som är mycket värdefullt för en givarberoende organisation. Detta I kombination med en djup kunskap I hållbarhetsfrågor såsom mänskliga rättigheter, miljö och ekonomisk utveckling gör Cecilia till en bra representant i styrelsen. Cecilia är en person som gärna vill bidra till en bättre värld. Hon ser framemot att få använda sina erfarenheter till att åstadkomma positiv förändring utifrån ett socialt-, miljö- och ekonomiskt perspektiv både i Sverige och övriga världen.

Volkan Yesil – biträdande jurist på Nichols & Co Advokatbyrå. Har under de senaste åren kämpat för att rättssäkerheten inte ska urholkas inom asylrätten. Han har juristexamen från Uppsala Universitet samt studerat på University of Sydney. Har under de senaste åren haft en rad olika engagemang inom civilsamhället, bl.a. inom juridik och utrikesfrågor. Volkan har stor erfarenhet av att representera ensamkommande och unga i sina rättsprocesser och har ett stort nätverk inom och ett brinnande engagemang för frågorna.

 

Valberedning
Rita de Castro, ordförande
Hanna Holmberg
Johan Hyltenstam

Kontakta valberedningen på valberedningen@actionaid.org
 

Mötesprotokoll årsmöte maj 2018

Download - File size: 834KB